Samisk kirkeråd fyller 30 år

Den norske kirke

Denne helgen markeres det at det er 30 år siden Samisk kirkeråd ble opprettet i Den norske kirke. – En viktig rolle i å løfte samisk perspektiv, sier leder i Samisk kirkeråd.

I Grønnåsen kirke i Romssas/Tromsø skal det denne helgen markeres at det er 30 år siden Samisk kirkeråd ble opprettet som et folkevalgt råd i Den norske kirke. 

– Samisk kirkeråd har hatt en viktig rolle i å løfte samisk perspektiv i Den norske kirke i 30 år, og fremme bruken av de samiske språkene.

Det sier Sara Ellen Anne Eira. Hun er leder i Samisk kirkeråd. 

– Samisk kirkeliv er en del av kirkens trosuttrykk. Vi skal fortsette å løfte frem det samiske perspektivet både i gudstjenestelivet og det andre viktige arbeidet kirken driver som innenfor diakoni og kultur.

Rådet har som oppgave å fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke. Samisk kirkeråd som består av sju medlemmer skal også ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. 

30 års-jubileet markeres i Grønnåsen kirke i Tromsø. Lørdag 5. november blir det innholdsrike seminarer, med blant annet et historisk tilbakeblikk og om strategisk arbeid videre. Johan Máhtte Skum og Kristian Paulsen vil presentere samisk spillebok. 

Biskop Olav Øygard deltar i sofasamtale sammen med Anna Malene Jönsson og Line Skum om samisk kirkeliv som premissleverandør. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.