Rekordmange søker etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen

utdanning

Stadig flere søker seg til etter- og videreutdanning (EVU) ved Politihøgskolen. Dette har vært en utvikling over flere år, og tallene for våren 2019 viser rekordstor interesse.

I studieåret 2017/2018 var det 3654 innstilte søkere, og 2536 fikk plass. Innstilte søkere er antallet politidistriktene og særorganene ønsker skal tas opp til EVU, og noen eksterne søkere. Ansatte i politiet utgjør hoveddelen av søkermassen.Både antall innstilte og de som blir tilbudt studieplass har økt de senere årene. Bekymringen nå er om høgskolen kan innfri en ytterligere økning i behovet for etter- og videreutdanning.

Det vektlegges et kompetanseløft i etaten, også knyttet til kvalitetsdelen av politireformen. Et stadig mer komplekst kriminalitetsbilde øker også kravene til kompetanse. Behovet for etter- og videreutdanninger øker i tillegg grunnet mange år med store kull som er uteksaminert fra høgskolens bachelorutdanning. Mange flere kommer tilbake – med behov for spesialisering og ytterligere kompetanseutvikling. 

Etterutdanninger er opplæring og kursvirksomhet, mens videreutdanninger gir studiepoeng.

Søkertallene for våren 2019 tyder på at økningen fortsetter, til nok et rekordhøyt nivå.Innen den ordinære søknadsfristen 1. mars var det 2552 søkere, en økning på 24 prosent fra året før. Tallet forventes å stige ytterligere, noen studier har søknadsfrist senere på våren. 

Når man sammenligner søkertall år for år, vil det alltid være variabler ut fra hvilke studier som har hvilken søknadsfrist, og hvilke som har stor oversøkning. Men tendensen de siste årene er uansett klar: Stadig flere ansatte i politiet er interessert i, og villig til, å ta etter – og videreutdanning. 

Det er minst to «hovedopptak» til EVU hvert år, og de høye søkertallene fra første runde tyder på at også antall innstilte søkere vil ende på ny rekord sum total.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.