Redningsselskapet frykter svekket beredskap langs kysten

redningsselskapet

Sterk økning i drivstoff og energipriser gjør at Redningsselskapet frykter at kystberedskapen svekkes om ikke Stortinget bevilger ekstra midler i revidert nasjonalbudsjett.

Redningsselskapet forventer til sammen 25 millioner i årlige økte strøm- og drivstoffutgifter i 2022, for å sikre beredskap langs kysten. 

— Den norske maritime beredskapen er et unikt spleiselag mellom staten, privatpersoner og næringsliv. Privatpersoner og næringsliv kommer i tiden fremover til å ta sin del av regningen for at beredskapen kan opprettholdes, og nå må Stortinget sikre bevilgninger i revidert statsbudsjett for at beredskapen kan opprettholdes. Noe annet vil være i strid med regjeringsplattformen og regjeringens ambisjoner om å få bedre beredskap. sier Martin Fuhr Bolstad, fung. generalsekretær i Redningsselskapet. 

Skøytene til Redningsselskapet bruker omtrent 3,5 millioner liter diesel hvert år. De økte drivstoffutgiftene gjør at drivstoffregningen per nå ligger an til å gå fra 33 millioner i 2021 til 53 MNOK i 2022. Koblet med økte strømkostnader på om lag 5 MNOK ligger Redningsselskapetdermed an til merkostnader i 2022 på 25 MNOK.  

Redningsselskapet har 53 redningsskøyter i tjeneste langs kysten. I fjor hjalp de over 6000 båter i havsnød og de reddet 31 mennesker fra drukningsdøden. Skal det kuttes i dette tilbudet betyr det å ta ut redningsskøyter og mannskap der det bor færre folk. 

— Vi håper det ikke blir nødvendig, men må vi velge hvor vi skal sikre beredskapen så blir det der det er flest folk. Dersom vi må ta redningsskøyter på land for å spare penger, så blir det nok et sted langs kysten nord for Trondheim. Dette er selvfølgelig det siste vi ønsker å gjøre. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fremhever trygghet som regjeringens fremste prioritering i revidert statsbudsjett. Samfunnskritiske funksjoner som kystberedskap er helt grunnleggende. Vi håper regjeringspartieneog SV finner sammen om å sikre vår evne til å redde liv og berge verdier foralle de som jobber og ferdes langs kysten vår, sier Bolstad.  

Strømstøtten er ikke i nærheten av nok  
Strømstøtten gjennom kompensasjonsordningen for strøm for frivillige organisasjoner vil, for Redningsselskapet, ende på 175 000 kronerfor perioden desember 2021 til mars 2022. 

— Strømstøtten er ikke i nærheten av å dekke våre reelle behov, og vi har ingen annen måte å kunnedekke de økte kostnadene på. Jeg er oppriktig skuffet over at regjeringen har valgt å ikke prioritere frivillig beredskap og trygghet til havs i frivillighetens år avslutter Bolstad. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.