Politiutdanningen topper Studiebarometeret

utdanning

I dag ble resultatene fra Studiebarometeret 2018 presentert. Politiutdanningen topper Studiebarometeret i år igjen og har landets mest fornøyde studenter alt i alt.

På spørsmål til studentene om tilfredshet med studiet totalt gis poeng på en skala fra 1-5, hvor 5 er mest positivt. Her får politiutdanningen 4,6 og scorer med det aller høyest i landet. Bak politiutdanningen følger studier innen matematikk, statistikk og fysikk.

– Vi er svært glade for at vi opprettholder og gjør oss fortjente til vår høye score av studentene. Vi har fagansatte på alle våre studiesteder som jobber hver dag for at vi skal kunne være verdensledende innen politiutdanning, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Politihøgskolens studenter ligger også over gjennomsnittet på motivasjon for studieinnsats.

– Dette samsvarer godt med bildet jeg har av studentene våre. Mange har jobbet målrettet i flere år for å komme inn hos oss, og de har en sterk indre motivasjon for å bli politi. Det blir de kun ved å utdanne seg ved Politihøgskolen. Dette er nok sterke drivere for at våre studenter er ekstra motiverte, sier Skarpenes.

Studiet oppleves relevant for politiyrket
Politistudentene scorer også over landsgjennomsnittet på at kompetansen de får i studiet er relevant for yrkeslivet, og at studiet er faglig utfordrende.

– Politiutdanningen er en profesjonsutdanning, så at studentene oppgir at kompetanse de får hos oss er overførbar til yrket er naturligvis viktig for oss, kommenterer Skarpenes.

Studentenes tidsbruk
Studiebarometeret presenterer hvor mye tid studentene oppgir at de bruker på studiet ukentlig. Politistudentene investerer mye tid på studiet, med hele 44 timer ukentlig.

– Studentene våre bruker mye tid på studiene. Det er ganske vanlig for flere profesjonsstudier, og derfor er det godt å lese at de samtidig oppgir at de får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet og er fornøyde med våre faglige ansatte, avslutter Skarpenes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.