Nytt fylkesråd i Nordland: Lover ny retning for nordlandspolitikken

nfk

– Nordlendingene skal få merke et blågrønt taktskifte i fylkespolitikken, sa nyvalgt fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik i sin tiltredelseserklæring på fylkestinget nylig.

– Den viktigste jobben for det nye fylkestinget blir å få med seg næringslivet og innbyggerne i Nordland og jobbe sammen for utvikling av nordlandssamfunnet. Vi skal få flere viktige saker for fylket vårt på den nasjonale agendaen. I Nordland har vi et næringsliv som er helt avhengig av forutsigbare rammer, god infrastruktur og tilgang på kompetanse. Til sammen gir dette mange trygge og konkurransedyktige arbeidsplasser i hele fylket. Sterke byer og regionsentre og levende distrikter går hånd i hånd for å styrke fremtidens Nordland, konstaterer Eggesvik. 

Det nye fylkesrådet vil ha et spesielt fokus på samferdselstilbudet i hele Nordland i den kommende fireårsperioden, sier nyvalgt nestleder i fylkesrådet, Marianne Dobak Kvensjø. 

– En forutsigbar, god og trygg samferdsel er viktig og helt avgjørende for effektiv og god transport av varer og personer i hele fylket. Varer fra næringslivet vårt fraktes ut via veier, jernbane, flyplasser og havner, og vi vil jobbe for større overføringer til drift av persontransport på vei og hav, sier nestlederen.

Utdanningsfeltet er også en av hjertesakene for det nye rådet, påpeker fylkesrådslederen.

– Vi vil videreføre den desentraliserte utdanningsstrukturen i Nordland og fortsette arbeidet med å motvirke frafall og utenforskap i skolen, sier Eggesvik. 

Det nye flertallet i fylkestinget består av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF. 

Det nye fylkesrådet består av følgende medlemmer:

Fylkesrådsleder: Svein Øien Eggesvik, Senterpartiet 

Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel: Marianne Dobak Kvensjø, Høyre 

Fylkesråd for næring: Bjørn Larsen, Fremskrittspartiet 

Fylkesråd for utdanning og kompetanse: Joakim Sennesvik, Høyre 

Fylkesråd for finans og organisasjon: Aina Nilsen, Senterpartiet 

Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø: Arne Ivar Mikalsen, Venstre 

Fylkesråd for utbygging og eiendom: Lise Henriette Rånes, Høyre

Aina Nilsen får permisjon frem til hun er ferdig med fødselspermisjon i august 2024. Frem til da vil Anette Amalie Åbodsvik Bang (Senterpartiet) fungere som fylkesråd for finans og organisasjon.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.