NTNU forbyr bruk av ChatGPT på eksamen: – Positiv nyhet

skole universitet

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) har ifølge en artikkel publisert av Khrono 8. mai 2023 innført et forbud mot bruk av ChatGPT ved utarbeidelse av eksamener.

ChatGPT er en chatbot/språkmodell som er utviklet av OpenAI, og kan bl.a. brukes til å generere tekst ved å analysere store mengder språkdata.

Årsaken til forbudet er at NTNU ønsker å sikre at eksamensbesvarelsene reflekterer studentenes egne tanker og forståelse av fagstoffet, og ikke er generert av chatboter og annen kunstig intelligens. For å unngå misforståelser og feilaktig bruk av ChatGPT, har NTNU nå valgt å inkludere eksplisitte bestemmelser om at bruk av slike hjelpemidler ikke er tillatt.

Beslutningen om å forby ChatGPT på eksamen kommer etter at det har vært en økende bekymring for muligheten til å jukse ved hjelp av kunstig intelligens. Selv om det finnes mange fordeler med  bruk av slik teknologi, kan den også brukes til å forfalske eller manipulere informasjon – herunder utforme oppgavesvar som studenten ikke selv har utarbeidet.

NTNU understreker viktigheten av å opprettholde en høy standard for akademisk integritet, og at det er studentenes egen innsats og kunnskap som skal bedømmes under eksamen.

– Vi i Studenthjelpen.no synes det en positiv nyhet at NTNU tydeliggjør sine eksamensregler på denne måten. Vår vurdering er at bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens til direkte utforming av eksamensoppgaver allerede kunne anses for fusk slik regelverket var før endringen. Ved å tydeliggjøre reglene for bruk av ChatGPT er det dermed mindre risiko for at studenter blir mistenkt for fusk på bakgrunn av uklare regler eller vanskelig tilgjengelig regelverk rundt dette, sier advokat Kristoffer Dalvang i Studenthjelpen.no til Ranaposten.

Studenthjelpen.no drives av Advokatfirmaet Teigstad, og tilbyr blant annet gratis rettshjelp til studenter som har blitt eller risikerer å bli utestengt fra sine studier på grunn av mistanke om fusk eller annet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.