NCC i døgnberedskap på norske vinterveier

veier

Med ny vintersesong for døra er NCC Road Services driftsmannskap i beredskap døgnet rundt for å trygge trafikksikkerheten på norske riks- og fylkesveier.

Høysesongen for brøyting, snørydding, strøing, salting, ishøvling og annet vintervedlikehold av veinettet er i anmarsj. Som en av landets sentrale drift- og vedlikeholdsleverandører er NCC Road Services ute døgnet rundt, året rundt og sikrer framkommelighet på riks- og fylkesveinettet.

– Det er beredskap 24/7 på vinteren, både for vårt personell og våre underentreprenører. Hovedregelen er at vi skal ut å brøyte når det begynner å snø og strø når det er forventet lav friksjon på veiene, eller det har blitt lav friksjon, forteller Kjell Arne Skaret som er områdesjef avdeling Øst/Midt/Nord i NCC Road Services.

For mannskaper i døgnberedskap gjelder det å blant annet å kontinuerlig følge med både på værmelding og på meteogrammer fra Meteorologisk Institutt som viser forventet nedbørsintensitet. Dessuten er temperaturen på bakken sentral for å avgjøre de riktige veitiltakene. Om det forventes frost på bakken, kan preventiv salting av veibanen en til to ganger i døgnet være et godt tiltak for å sikre gode føreforhold.

Utfordrende værtyper
For NCC-mannskapene er de fleste klargjøringer utført allerede lenge før kulda setter inn.

– Vi forbereder vintersesongen fra sommeren av, blant annet med service på utstyr og maskiner. På høsten fyller vi opp strøsandlagre, setter ut brøytestikker, sjekker roder og sjekker at alt utstyr og materiell virker som det skal, forteller prosjektleder Terje Bache for driftskontrakt Ringerike i Road Services.

På to av 12 kontrakter for veivedlikehold som er fornyet i år – Driftskontrakt Numedal og Driftskontrakt Ringerike – får også maskin- og utstyrsparken et løft. Dette innebærer blant annet nye Volvo FH540 brøyte/saltbiler som har fleksible bruksområder – både sommer og vinter.

Norsk vinter kan som kjent være både lunefull og tidvis tøff, og alle værtyper har sine utfordringer.

– En krevende vintersesong er når det er mange forskjellige værtyper hele tiden; kulde, snø, mildvær, regn, kulde igjen osv. Når det regner på frossen bakke blir det gjerne momentant glatt og svært utfordrende å skape gode kjøreforhold. Store snøfall betyr mer bortkjøring av snø. Lite snø kan bety barfrost og isete veier. Alle værtyper har sine utfordringer, sier Skaret.

Ulike driftsklasser
Norske veimyndigheter har delt riks-og fylkesveiene inn i ulike driftsklasser, bestemt blant annet etter trafikktetthet og viktighet. Ved kraftige snøfall eller veiene fryser til på ett øyeblikk, så avgjør veiens driftsklasse hvor raskt tiltak skal iverksettes.

– Vi jobber for å levere optimalt resultat, definert i kontraktene vi har med Statens vegvesen. Selv om enkelte kan synes at «deres» veistrekning er viktigst, så kan noen veier være glattere enn andre, og for enkelte veier kan det ta lenger tid å brøyte eller strø gjennom enn andre, sier Skaret.

Han oppfordrer bilister å kjøre forsiktig på vinterføret og ta hensyn til personell som jobber – på og langs veien – for å holde den sikker.

– Sørg for å ha gode dekk, og for busser og lastebiler er det kjetting som gjelder. Kjør pent og vis hensyn både til andre medtrafikanter men også til brøyteutstyret som kommer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.