Løftet Nordlands samiske identitet

nfk

Under urfolkskoneransen i regi av Norges formannskap i Barentsrådet, løftet fylkesrådsleder Tomas Norvoll viktigheten av å sikre det samiske språket gjennom blant annet å formalisere stedsnavnene på samisk.

Urfolkskonferansen i regi av Norges formannskap i Barentsrådet, skulle egentlig arrangeres fysisk i Bodø, men ble i stedet satt opp digitalt. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er glad for å diskutere utfordringer hos urfolk med kolleger i hele Barentsregionen, og åpnet med nyheten om at Nordland nylig har fått godkjent sitt offisielle navn på lulesamisk.

– Det lulesamiske navnet på Nordland er Nordlánnda. Nordland fylke er det eneste fylket i Norge som ivaretar det lulesamiske språket spesielt. Derfor er det viktig for oss å bygge opp under det lulesamiske språket og identiteten, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Les også:  Flere SAR-oppdrag for Redningsselskapet i Nordland

Fylkesrådslederen påpeker at også skiltene på grensen mellom Norge og Sverige vil bli satt opp med samisk navn begge veier.

– Vi har hele fem samiske språk som alle både trenger og fortjener å løftes fram alle steder det er naturlig. Dette betyr at du vil møte skilt på det språket som hører naturlig til i de ulike områdene du kommer til.

Norvoll påpeker at Nordland fylkeskommune helhjertet går inn i det internasjonale tiåret for urfolks-språk som starter i 2022.

– I Nordland har vi startet et program for å styrke de minste av de de samiske språkene, underbygger Norvoll.

Les også:  Anbefaler ikke bygging av Nord-Norgesbane

Nordlands fylkeshovedstad, Bodø, er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Urfolksperspektivet har en vesentlig plass i programmet.

– Vi har rett og slett et mål om at hver eneste person i Nordland skal kunne litt samisk, i det minste noen ord, innen 2024. Dette vil i sin helhet være med å sette samisk språk og kultur på dagsorden, påpeker Norvoll.

Fylkesrådslederen mener også at urfolksproblematikk må komme sterkere til uttrykk i politikken.

– Dette gjør man kanskje best gjennom å få flere med samisk bakgrunn engasjert i politikken, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er åpenbart at samiske rettigheter og kultur er under press, også fra eksterne aktører og andre staters interesser i de arktiske områdene. Ved å være politisk representert, sikrer man at urfolksinteressene ivaretas best mulig, påpeker Norvoll.

Les også:  Ny biskop i Sør-Hålogaland vil lære av Bodø/Glimt

Med det grønne skiftet langt fremme i all politikk som utformes i Nordland, mener Norvoll at samisk kultur og respekt for naturen, er elementer som bør løftes fram i enda sterkere grad.

– Vi kan lære mye fra samiske tradisjoner og erfaringer. Aldri har det vel vært viktigere å hente inspirasjon og erfaringer fra den samiske kulturen, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.