Løftet Nordlands samiske identitet

nfk

Under urfolkskoneransen i regi av Norges formannskap i Barentsrådet, løftet fylkesrådsleder Tomas Norvoll viktigheten av å sikre det samiske språket gjennom blant annet å formalisere stedsnavnene på samisk.

Urfolkskonferansen i regi av Norges formannskap i Barentsrådet, skulle egentlig arrangeres fysisk i Bodø, men ble i stedet satt opp digitalt. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er glad for å diskutere utfordringer hos urfolk med kolleger i hele Barentsregionen, og åpnet med nyheten om at Nordland nylig har fått godkjent sitt offisielle navn på lulesamisk.

– Det lulesamiske navnet på Nordland er Nordlánnda. Nordland fylke er det eneste fylket i Norge som ivaretar det lulesamiske språket spesielt. Derfor er det viktig for oss å bygge opp under det lulesamiske språket og identiteten, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådslederen påpeker at også skiltene på grensen mellom Norge og Sverige vil bli satt opp med samisk navn begge veier.

– Vi har hele fem samiske språk som alle både trenger og fortjener å løftes fram alle steder det er naturlig. Dette betyr at du vil møte skilt på det språket som hører naturlig til i de ulike områdene du kommer til.

Norvoll påpeker at Nordland fylkeskommune helhjertet går inn i det internasjonale tiåret for urfolks-språk som starter i 2022.

– I Nordland har vi startet et program for å styrke de minste av de de samiske språkene, underbygger Norvoll.

Nordlands fylkeshovedstad, Bodø, er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Urfolksperspektivet har en vesentlig plass i programmet.

– Vi har rett og slett et mål om at hver eneste person i Nordland skal kunne litt samisk, i det minste noen ord, innen 2024. Dette vil i sin helhet være med å sette samisk språk og kultur på dagsorden, påpeker Norvoll.

Fylkesrådslederen mener også at urfolksproblematikk må komme sterkere til uttrykk i politikken.

– Dette gjør man kanskje best gjennom å få flere med samisk bakgrunn engasjert i politikken, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er åpenbart at samiske rettigheter og kultur er under press, også fra eksterne aktører og andre staters interesser i de arktiske områdene. Ved å være politisk representert, sikrer man at urfolksinteressene ivaretas best mulig, påpeker Norvoll.

Med det grønne skiftet langt fremme i all politikk som utformes i Nordland, mener Norvoll at samisk kultur og respekt for naturen, er elementer som bør løftes fram i enda sterkere grad.

– Vi kan lære mye fra samiske tradisjoner og erfaringer. Aldri har det vel vært viktigere å hente inspirasjon og erfaringer fra den samiske kulturen, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.