Nært samarbeid om likeverdige helsetilbud i nord

nfk

–  Helse Nord må sikre likeverdige, desentraliserte helsetjenester til pasienter og pårørende i hele Nord-Norge, uavhengig av bosted. Det det er fullt forståelig at reformer er nødvendige for å sikre bærekraftige helsetjenester og for å møte morgendagens utfordringer. Men det er avgjørende at dette skjer i nært samarbeid med fylkene og kommunene.

Dette står å lese i et forlag til uttalelse til fylkestinget som Arbeiderpartiet har forfattet.

–  Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning, sier gruppeleder Odd Arnold Skogsholm

–  Vi viser til ambisjonen i Hurdalsplattformen om at: «Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig og trygg behandling på sykehus. Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen». Det er viktig at Helse Nord klarer å fange opp denne ambisjonen i arbeidet med å utvikle spesialisthelsetilbudet i landsdelen, sier fylkestingsrepresentant Linda Veronika Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.