Moms på digitale medier: – Regjeringen burde hatt en helhetlig løsning nå

nito

– Regjeringen ser i denne omgang ikke ut til å gjennomføre sitt forslag om momsfritak på digitale medier som Stortinget har bedt om. Vi ser at regjeringen forsøker å lage et regelverk som skal tilpasses den digitale utviklingen, men vi skjønner ikke hvorfor det ikke gjennomføres fullt ut slik at også den digitale dybdepressen som publiserer hver dag kommer med, sier Trond Markussen, styreleder i Teknisk Ukeblad (TU) og president i NITO.

Regjeringen kom 3. juli med forskrift om MVA-fritak for elektroniske tidsskrifter og bøker. 

– Den sier at det skal jobbes videre med en avgrensning, men denne skulle komme nå, ikke senere. Sverige har jo tatt steget, hvorfor kan ikke vårt Finansdepartement følge på med det samme? At det behøves en ESA-avklaring er av den grunn også vanskelig å forstå, sier Markussen. – Vi forventer at regjeringen følger opp arbeidet med forskriften slik finansministeren lover i pressemeldingen fra Finansdepartementet.    

– Vi er glad for at regjeringen anerkjenner at vi trenger et regelverk som er i tråd med den digitale utviklingen, og forventer nå at vi snarest får på plass en mer framtidsrettet løsning for de dynamiske tidsskriftene, supplerer president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

– Det holder ikke bare å gi momsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker, sier Markussen.

– Digital journalistikk i sin natur er dynamisk og det er selvsagt at saker publiseres fortløpende til leserne. At regjeringen med dette gir en begrensing på «dynamiske elektroniske publikasjoner» er gammeldags og kunstig. Det er underlig at medier som bruker innslag av lyd og bilder og som publiserer når det er mest aktuelt ikke får momsfritak. Bruk av slike moderne fortellerteknikker og videre innovasjon av interaksjon mellom mediet og leserne er en naturlig del av alle mediers arbeid i 2019.

– Regjeringen burde gitt momsfritak for medier som tu.no og slik heie mer på utviklingen som skjer på det digitale området, sier Markussen og fortsetter:

– Vi håper fortsatt at regjeringen kan gi en bedre løsning. TU skal uansett fortsette arbeidet for å være det fremste nettmagasinet for teknologi i Norge, en allmen digital nyhetskanal med fokus på teknologi. Men med ekstra momsbelastning på 25 prosent vil det by på ekstra utfordringer når konkurrerende dagspressemedier er innvilget nullmoms. Regjeringen har forstått konkurransevridningen med dagens skattelegging og at denne er lovet å være tilpasset innen 2019. Vi følger med og skal bistå konstruktivt til at reglene blir så gode som mulig for den dynamiske digitale dybdepressen.

TU skal nå vurdere sine tjenester og se det i forhold til inntjening og utelukker ikke at dette vil ha konsekvenser for tilbudet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.