LESERINNLEGG: Våkner folket til et opprør mot klimasvindelen?

energi strøm

Det norske folk er ivrige debattanter i spørsmål om menneskeskapt CO2 sin innvirkning på globalt klima. Folkeopprøret mot klimasvindelen er ikke dannet for lange teoretiske diskusjoner omkring menneskeskapt CO2 sin påvirkning på klima. Folkeopprøret er av mer økonomisk og praktisk karakter.

Av Svein Arne Grønnevik, Demokratene i Bergen.

Det er det grønne skiftets praktiske konsekvenser for vår velferdsstat, vindmøller som ødelegger norsk natur og hvorfor vi skal redde verden alene samtidig som Kina, Russland, USA og India pluss de andre store forurensere ikke er med på å betale for gildet.

Mange er også oppgitt over at de folkevalgte og store deler av landets media er ensidige og svært arrogante i sin behandling av den folkelige motstand. Vi opplever bl.a fra NRK at demokratiet manipuleres bort og at vi bombarderes med ensidig klimapropaganda hver enste dag. Vi er ikke dummere enn at vi skjønner meget vel at en vinterstorm om vinteren ikke er ekstremt og at et ras i naturlig rasutsatte områder ikke er utløst av hverken ekstremvær eller den famøse klimakrisen. De er i utgangspunktet naturlige fenomen.

Norge/EØS/EU har under 15 % av verdens menneskeskapte CO2 utslipp , mens resten av verdenikke bryr seg. Kina har alene nesten 30 % av alle menneskeskapte klimautslipp og forbruker over halvparten av verdens kull. Samtidig skal de øke sine CO2 utslipp med 450 % de nærmeste årene. India er også en stor forurenser, og sammen med Russland og USA har disse land alene langt over halvparten av det som kalles de globale CO2 utslipp, Og trenden blant disse store forurenserne er sterkt økende. Norge er blant de landene i verden som slipper ut mest CO2 I forhold til folketallet(se link). Men korrigerer en for antall innbyggere, ser en at våre utslipp på 1 promille ikke merkes i den store sammenhengen. Våre drøyt 5 millioner er omtrent halvparten av det som bor i en gjennomsnittlig stor by på verdensbasis. Altaå et musepiss i havet, om en får lov å skrive slikt i disse PK tider.

Og det flere nå har insett, er at klimakampen ikke dreier seg om klima, men storpolitikk kyniske politikere, FN, stormaktene og rike personer som Soros har sitt kyniske skitne spill for egne økonomiske interesser. Det er mer enn 100 milliarder Kroner i Klimafond fra FN som skal deles ut til noen få lykkelige vinnere. Betalt av våre skattepenger som egentlig skulle gått til å bygge vei, til helse, til eldreomsorg og skole for å nevne noe. Dystre prefabrikkerte klimarapporter fra IPCC former derfor sterke korrupte politiske og private drivkrefter som karrer til seg av enorme tilskudd av våre skattepenger. Og folk ser at dette er alt fra noen av våre egne kyniske politikere, verdens rikeste mennesker, selskaper og såkalte frivillige organisasjoner som internasjonalt og nasjonalt vil tjene penger på våre skattepenger når det «grønne skiftet» overtar. 

I Norge er vindmøller blitt et yndet investeringsobjekt for utenlandske investorer, og samtidig blitt en nasjonal og lokal ulykke. Her betaler norske myndigheter utenlandske selskaper for å rasere norsk natur med økonomisk ulønnsomme og på sikt forurensende vindmøller som også dreper et stort antal utrydningstruede fugler. Så naturvern blir her ofret på klimasakens alter av våre kyniske politikere. Subsidiene flytter så vindkraftselskapene ut av landet og lar norske forbrukere betale for det i form av høyere strømpriser.

Norge har på grunn av vårt lave folketall omtrent 1 promille av verdens menneskeskapte CO2 utslipp der over halvparten opptas av våre egne skoger. Og våre skoger har de siste 10-20 årene vokst. Vi hadde også vårt grønne skifte allerede for 100 år siden da vannkraften ble utbygd. Derfor har det ingen hensikt å kaste bort oljefondet til internasjonale klimasubsidier og nedlegge norsk industri og oljevirksomheten. Det “grønne skiftet” vil kun påføre vår velferdsstat milliarder i virkningsløse klimatiltak slik at den ikke kan oppfylle sine oppgaver. Oppgaver ulike regjeringer allerede har problemer med å oppfylle på grunn av at diverse statsministre og andre har brukt våre skattepenger til å kjøpe seg godt betalte prestisjefylte stillinger i FN og Europarådet med mer. Folk er lei av å ikke kunne få livreddende kreftmedisin samtidig som Erna og foregående statsministre kaster hundrevis av millioner i døgnet til formål som kun gavner dem selv privat.

I tillegg kommer jordbruket under press med restriksjoner for rødt kjøtt, gjøre personlig transport, bilferie og fergestrekninger kun for de rike og så ødelegge vår natur med vindmøller Alt dette får jo null betydning på verdens klima når nye kullkraftverk som bygges rundt om i verden. Når en hører på juristen og klimaminister Rotevatn, MDG, Støre, Erna, de statsstøttede lygemedia og andre religiøst klimafrelste, kan det se ut som om de tror at Norge har sin egen atmosfære. Men folket ser at vi faktisk deler atmosfæren med de som vil øke CO2 utslippene sine med flere hundre prosent. Derfor er medlemmene i Folkeopprøret i motsetning til klimasvindlerne, i stand til å se at vår en eneste promille CO2 ikke vises mot de store forurensernes mange hundre prosenters økning.

Når det er sagt, så er årsaken til at Opprøret Mot Klimasvindelen oppstår er også motstand mot det daglige klimatyranni vi utsettes for. Ikke teorier om gasser i luften.

De arrogante media og regjeringsmedlemmer kan merke seg disse årsaksfaktorene før nedsettende og arrogante kommentarer som de fra Rotevatn og enkelte nettroll fra MDG spyttes ut over almenheten. At slike grupper oppstår, er et resultat av det diktatoriske spillet som gavner noen få rike aktører i verden på bekostning av vår egen velferd som allerede er under press på grunn av en uansvarlig EØS/EU/FN/innvandringspolitikk de siste 40 årene. Og det å latterliggjøre og marginalisere politiske motstandere beviser da også at de ikke har rent mel i posen. Noe som heldigvis får flere til å engasjere seg mer mot klimasvindelen til den nye adelen av politikerbroilere.

Nå må politikerne ta på alvor det engasjementet så mange mennesker har mot at våre skattepenger skal missbrukes i et stort internasjonalt spill som er dirigert av noen av verdens rikeste personer. Samtidig bør nå de samme menneskene som virkelig mener at nok er nok av missbruket av skattepengene og pensjonene våre vurdere sterkt å stemme på partier som i dag ikke er på tinget og som har programfestet at de vil følge folkeviljen som gode tillitsvalgte før det er for sent. For demokratiet vi tar for gitt er også under sterkt press fra de samme uredelige kreftene som bruker klima som unskyldning for å øke skatter og avgifter samtidig som de bygger ned velferden vi har bygget opp de siste 60 årene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.