LESERINNLEGG: Nå kan KrF prioritere frivilligheten i Trøndelag og Nord-Norge

frivillig

I høst er Kristelig Folkeparti i en unik posisjon til å gjøre en forskjell for en av sine viktigste velgergrupper i Trøndelag og Nord-Norge: de frivillige ildsjelene!

Det var ikke bare spørsmålet om regjeringssamarbeid til høyre eller venstre som var tema på landsstyremøtet 28. september. Der ble det også resolusjonen «Sammen for et bedre samfunn» vedtatt, som viser KrFs prioriteringer framover. Her framheves «en sterkere satsing på frivillighet og sivilsamfunnet».

Det er ikke dumt. Tall fra Frivillighet Norges ferske frivillighetsbarometer viser at 85 prosent av KrFs velgere har gjort frivillig innsats de siste 12 månedene. Tilsvarende tall for befolkningen for Trøndelag og Nord-Norge som helhet ligger på 66 prosent.

Les også:  20 hjemmeulykker i Nordland hver dag frem mot jul

Barometeret viser også at over 80 prosent av KrFs velgere er medlemmer av frivillige organisasjoner, har deltatt på frivillighetens aktiviteter og har gitt penger til frivilligheten. Partiet har altså mange velgere å hente blant Norges over 100 000 frivillige lag og foreninger. Men også disse må følges opp med tiltak som monner.

Rettighetsfestet momskompensasjon
Frivillige organisasjoner er mer enn pynt i politikeres fortellinger om norske fellesskap. Frivilligheten er en egen samfunnssektor som må ha egne rammebetingelser som legger til rette for mer aktivitet og engasjement. Senest i fjor vedtok alle partiene på Stortinget at regjeringen skulle legge fram en plan for opptrapping av frivillighetens momskompensasjon. Ingenting vil fremme vekst i sektoren mer enn dette.

Les også:  Millionutbetalinger til Nordlandskysten

KrF må bidra til at opptrappingen av ordningen gjennomføres. Det riktige tidspunktet er nå, når partiet bestemmer seg hvem de skal samarbeide med i regjering og hva de krever av disse samarbeidspartnerne. Uavhengig av om partiet velger samarbeid med høyre- eller venstresiden er muligheten stor til å finne støtte for full, rettighetsfestet momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Det må også lokale representanter følge opp.

Mens KrF har hatt utfordringer med oppslutningen, er det frivillige engasjementet i Norge høyt. Men det kan øke mer. Med full, rettighetsfestet momskompensasjon kan organisasjonene bruke mer tid og ressurser på å øke aktiviteten og skape enda større samfunnsverdier. Det vil gi mer fotball, korps og leksehjelp per krone, flere bistandskroner som kan brukes på formålet, flere ressurser som kan settes inn i redningsarbeid og større kapasitet i organisasjonenes hjelpetilbud innenfor helse, eldreomsorg, barnevern og rusbehandling.

Les også:  Vil inkludere elever fra privatskoler i velferdstiltak i Nordland

Sagt med KrFs egne ord: mer av det som betyr noe. Også velgere.

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær, Frivillighet Norge

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.