– Landbrukspolitikken fungerer ikke!

korn mat bakeri

Tall fra driftsgranskingene viser at bruk med kombinasjonen svin og mjølk økte vederlaget til arbeid og egenkapital med 248.000 kroner.

– Dette er en økning som er større en hele vederlaget til de som driver med ammeku. Landbrukspolitikken fungerer ikke når forskjellene blir så store, sier styreleder Erling Gresseth i TYR

97% av fôret til ammekua er norsk, og 93% av fôret er grovfôr og beite. Driftsgranskingene viser at det er produksjonene som utnytter norske ressurser som har dårligst inntjening.

Disse produksjonene er vesentlige for Regjeringens mål om landbruk over hele landet, og målet om økt selvforsyningsgrad. Skal disse produksjonene gi det bidraget de kan, må de få betalt for arbeidet.

Kraftfôrkrevende produksjoner produserer kjøtt svært effektivt av relativt sett få produsenter, sammenlignet med produksjon av kjøtt fra drøvtyggere. Men drøvtyggerne utnytter norske ressurser og bidrar til levende landbruk over hele landet.

– TYR krever at Mat og landbruksminister Sandra Borch og faglagene kommer på banen og redegjør for disse forskjellene. Det må konkrete tiltak på bordet slik at de produksjonene som er best tilpassa norske forhold, og som kan bidra med økt selvforsyning, kommer opp på et akseptabelt inntektsnivå, avslutter Gresseth 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.