ku

Oppfordrer til å melde Mattilsynet om kyr som ikke får beite

Dyrevernalliansen oppfordrer publikum til å melde fra til Mattilsynet om gårder der kuene ikke får være ute nå på sommeren. Kyr har sterkt behov for å beite. Men beitetida er kort –... Les mer »
bakervarer

LESERINNLEGG: Hvor kommer bakervarene fra?

I et samfunn der bærekraft og kortreist mat stadig blir viktigere, bør flere forbrukere stille seg spørsmålet hvor maten de kjøper er produsert. Oppvarmede importerte bakervarer og halvfabrikata selges som aldri før... Les mer »
tv2

Dette er årets «Farmen»-gård

«Farmen» vender tilbake til Sørlandet for innspillingen av sesong 19, som sendes på TV 2 i høst. – «Farmen» returnerer i år til vakre Fredheim gård i Søgne utenfor Kristiansand, forteller TV 2s programredaktør,... Les mer »
bakervarer

Nå sås det millioner av brød på norske jorder

I disse dager går såkornet i jorda som kan gi 600 millioner norske brød. Kornproduksjonen er trolig viktig for selvforsyningsgraden i Norge. Bøndene starter våronna på forskjellige tider i landet, avhengig av... Les mer »
felleskjøpet

Storstreiken: Slik blir Felleskjøpet berørt

Det er brudd i forhandlingene mellom NHO og Negotia (YS) i mellomoppgjøret og det medførete streik fra mandag 17. april. Det berører 42 av Felleskjøpets butikker og kan påvirke åpningstidene. Negotia har... Les mer »
landbruk

Verdens vanndag: Økt matproduksjon med mindre vannforurensing

Tradisjonell gårdsdrift med høstpløying forurenser elver og bekker. Innen 2033 er det krav om at vannkvaliteten skal være god i alle vassdrag, samtidig skal matproduksjonen økes. Det krever tiltak i landbruket. 22.... Les mer »
rein vinter

Motorferdselloven burde tilpasses samers tradisjonelle utmarksbruk

Motorferdsellovutvalget skal fremme et forslag til ny motorferdsellov i løpet av 2023. Sametinget skal i forbindelse med plenum i mars behandle en ny sak om innspill til det statlige motorferdsellovutvalget. – For... Les mer »
landbruk

Nå kan det søkes på flere tilskuddsordninger for landbruk i Vefsn

Nå kan det søkes på flere tilskuddsordninger for landbruk, søknadsfristen 1. mars, opplyser Vefsn kommune. Det er flere type tilskudd som skal fordeles: Dette er tilskuddsordningene man kan søke på: Tilskudd fra... Les mer »
bondegård

Oppdatert jordvernstrategi og forsterket jordvernmål

Regjeringen skal våren 2023 legge fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Det inviteres til å komme med innspill innen 6. mars 2023. Stortinget fattet i juni 2022... Les mer »
korn mat bakeri

– Landbrukspolitikken fungerer ikke!

Tall fra driftsgranskingene viser at bruk med kombinasjonen svin og mjølk økte vederlaget til arbeid og egenkapital med 248.000 kroner. – Dette er en økning som er større en hele vederlaget til de... Les mer »