tv2

Dette er årets «Farmen»-gård

«Farmen» vender tilbake til Sørlandet for innspillingen av sesong 19, som sendes på TV 2 i høst. – «Farmen» returnerer i år til vakre Fredheim gård i Søgne utenfor Kristiansand, forteller TV 2s programredaktør,... Les mer »
bakervarer

Nå sås det millioner av brød på norske jorder

I disse dager går såkornet i jorda som kan gi 600 millioner norske brød. Kornproduksjonen er trolig viktig for selvforsyningsgraden i Norge. Bøndene starter våronna på forskjellige tider i landet, avhengig av... Les mer »
felleskjøpet

Storstreiken: Slik blir Felleskjøpet berørt

Det er brudd i forhandlingene mellom NHO og Negotia (YS) i mellomoppgjøret og det medførete streik fra mandag 17. april. Det berører 42 av Felleskjøpets butikker og kan påvirke åpningstidene. Negotia har... Les mer »
landbruk

Verdens vanndag: Økt matproduksjon med mindre vannforurensing

Tradisjonell gårdsdrift med høstpløying forurenser elver og bekker. Innen 2033 er det krav om at vannkvaliteten skal være god i alle vassdrag, samtidig skal matproduksjonen økes. Det krever tiltak i landbruket. 22.... Les mer »
rein vinter

Motorferdselloven burde tilpasses samers tradisjonelle utmarksbruk

Motorferdsellovutvalget skal fremme et forslag til ny motorferdsellov i løpet av 2023. Sametinget skal i forbindelse med plenum i mars behandle en ny sak om innspill til det statlige motorferdsellovutvalget. – For... Les mer »
landbruk

Nå kan det søkes på flere tilskuddsordninger for landbruk i Vefsn

Nå kan det søkes på flere tilskuddsordninger for landbruk, søknadsfristen 1. mars, opplyser Vefsn kommune. Det er flere type tilskudd som skal fordeles: Dette er tilskuddsordningene man kan søke på: Tilskudd fra... Les mer »
bondegård

Oppdatert jordvernstrategi og forsterket jordvernmål

Regjeringen skal våren 2023 legge fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Det inviteres til å komme med innspill innen 6. mars 2023. Stortinget fattet i juni 2022... Les mer »
korn mat bakeri

– Landbrukspolitikken fungerer ikke!

Tall fra driftsgranskingene viser at bruk med kombinasjonen svin og mjølk økte vederlaget til arbeid og egenkapital med 248.000 kroner. – Dette er en økning som er større en hele vederlaget til de... Les mer »
mat middag

Nordland Senterparti vil innføre matmerking på restauranter

Nordland Senterparti vil gjøre det enklere for restaurantgjester å velge norsk mat.  De vil be regjeringen sette i gang et arbeid med å innføre merkeplikt av opprinnelsesland på kjøtt, meieriprodukter og egg... Les mer »
bondegård

Historisk lavt brannår i landbruket i Nordland

Flere år med nedgang i antall landbruksbranner fortsatte i fjor. 612 branner i driftsbygninger er historisk lavt. 21 av disse i Nordland. I toppåret 2014 registrerte Gjensidige hele 2844 små og store... Les mer »