Klimakur 2030 slår fast at elbiler er avgjørende for at Norge skal kutte utslipp

Norsk elbilforening

Det kom fram da Miljødirektoratet presenterte Klimakur 2030, 31. januar på Sentralen i Oslo. Rapporten har utredet hva som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.

– Elbiler har et enormt potensial, utslippskuttene kommer raskt, og er rimelige sammenlignet med mange andre tiltak. Men dette skjer ikke av seg selv. Nå må regjeringen være tydelige på hvordan vi skal nå 2025-målet om 100 prosent elbilsalg, istedenfor å trappe ned elbilpolitikken, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– De siste årene har regjeringen svekket elbilsatsingen, samtidig som de har somlet med å få på plass ny lovet elbilpolitikk. Det statens egne eksperter nå har lagt fram viser at virkemidlene må styrkes, understreker Bu.

Klimakur 2030 har utredet hva som skal til for å redusere de norske ikke-kvotepliktige utslippene og arbeidet er ledet av Miljødirektoratet. Elektrifisering av de veitrafikken er av de klart største tiltakene for å kutte utslippene. 

– At det haster å få på plass nok ladeinfrastuktur i hele landet, for at overgangen til elbiler skal skje så raskt nok, slås også tydelig fast i rapporten, sier Christina Bu. Regjeringen har fortsatt ikke levert den lovede nasjonale støtteordningen for lading i borettslag- og sameier og hurtigladeutbyggingen, spesielt i distriktene går altfor sakte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.