Regjeringsplattformen: Skal støtte ladeklare i borettslag i hele landet

Norsk elbilforening

– Endelig tar Regjeringen grep og oppretter en nasjonal støtteordning for lading boligsameier, slik vi første gang foreslo i 2016, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hjemmelading er den beste måten å lade elbilen på, og denne støtteordningen vil gjøre at enda flere kan velge å kjøre utslippsfritt.

– Nå gjelder det å få den nye støtteordningen raskt på plass, vi har ikke tid å miste. Regjeringen kan gi oppdrag til Enova om å opprette støtteordningen nasjonalt etter mal fra den som allerede finnes i Oslo. Denne ordninga er en stor suksess, sier Christina Bu.

I høst arrangerte Norsk elblforening og Norges Boligbyggelags Landsforening seminar om ladeklare borettslag der vi gjentok behovet for en nasjonal støtteordning.

Hurtiglading i hele landet
Regjeringen vil også legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andelen elbiler.

– På hurtiglading må utbyggingstakten økes betraktelig slik at vi får flere større ladeparker og dekning av hurtigladere i alle kommuner og på fylkesveier, sier Christina Bu.

Finnmark har nå fått sin første hurtiglader i Sør-Varanger etter lokale initiativ fra Varanger kraft og kommunen. Men fortsatt er det store hull i hurtigladekartet, og dette må regjeringen sammen med private aktører sørge for å tette.

Elbilfordelene videreføres
– Usikkerheten noen har forsøkt å skape om skatte- og avgiftsfordelene for elbiler er i regjeringsplattformen heldigvis ryddet av veien. Det er ikke en dag for tidlig, sier Bu.

Den nye borgerlige flertallsregjeringen med Høyre, Frp, Venstre og KrF la i går kveld fram sin Regjeringsplattform der det fastslås at skattefordelene skal videreføres for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele stortingsperioden. Målet er at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler, og for å få det til trengs det fortsatt politiske virkemidler.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.