Håper å ha løst utfordringene på ferjene i Nesna

nfk

Dårlig regularitet på ferjene i Nesna – Levang og Nesna – Nesnaøyene har vært utfordrende over lang tid. Nå håper fylkesråd Monika Sande at tilbudet skal være stabilt framover.

Nylig ble et åpent brev til fylkesrådet og Nordland fylkeskommune publisert i mediene. Ønsket om et stabilt ferjetilbud i sambandene i Nesna var underskrevet av en hel rekke aktører som er avhengig av et stabilt ferjetilbud.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen som har bygd seg opp hos ferjepassasjerene i Nesna. Nå håper vi at situasjonen skal stabilisere seg, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Tidligere denne måneden ble MF Vardehorn satt inn på sambandet Nesna – Levang.

– Denne ferjen har stor kapasitet, hele 120 personbilenheter. Denne ferjen krever mer mannskap enn den tidligere ferjen i sambandet, og det er utfordringer i bransjen med å skaffe nok folk. Det jobber Torghatten med, og vi håper å unngå avvik på grunn av mannskapsmangel når de har fått bemannet opp sambandet, forklarer Sande.

Fylkesråden er fornøyd med å kunne opplyse Nesna-væringene med at i løpet av dagen – senest i morgen, vil MF Rødøy bli satt inn i sambandet Nesna – Nesnaøyene. 

– MF Rødøy er en stabil ferje som har hatt lite driftsproblemer. Den tar 69 personbilenheter, og vil gi et stabilt tilbud på dette sambandet, underbygger Sande.

Ferjene Trondenes og Rødsund som har gått i sambandene, er for tiden ute av drift. Hvordan Torghatten på lang sikt vil løse ferjekabalen, er ikke avgjort. Fylkesråd Sande er likevel optimistisk på hvordan regulariteten skal være i Nesna-sambandene. Og påpeker at regulariteten over langt tid ikke har vært bra nok.

– Også Torghatten kjenner på utfordringene som har vært. Vi gebyrlegger alle avganger som ikke blir kjørt i henhold til kontraktene. Men nå er vi fornøyd med at Torghatten har funnet en god løsning som vil gi bra stabilitet en periode framover. Vi skal fortsatt ha god dialog med Nesna kommune og næringslivet. Vi har samme mål – et stabilt ferjetilbud i Nesna, avslutter fylkesråd Monika Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.