FREYR får 39 millioner fra Innovasjon Norge

FREYR

Innovasjon Norge, statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling, har tildelt FREYR AS 39 millioner i utviklingstilskudd.

Støtten skjer i kategorien «miljøteknologi» og er en del av Innovasjon Norges arbeid med å stimulere forsknings- og utviklingsprosjekter, verdiskapning i Norge og utvikling av et ansvarlig næringsliv. Tilskuddet vil trolig utbetales fullt ut i løpet av 2021 og er et resultat av en vurderingsprosess som har pågått siden høsten 2020.

FREYR planlegger å etablere kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon i Mo i Rana og Norge med en årlig kapasitet på opptil 43 GWh innen 2025. Planene er basert på neste generasjons batteriteknologi og unike norske konkurransefortrinn, som ren fornybar energi, lave strømpriser, sterke industritradisjoner og nærheten til raskt voksende markeder i Europa og USA.

-Vi har siden starten vært engasjert i ambisjonen om etablering av battericelleproduksjon i Mo i Rana. Vi ersvært fornøyd med å kunne støtte FREYR ytterligere i den industrielle satsingen som skjer. Dette er viktig norsk næringsutvikling med stort potensial både for arbeidsplasser og ikke minst eksport. Dette vil også sterkt bidra til etableringen av et fullstendig økosystem og en verdikjede for grønn industriutvikling, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Les også:  Anmodet om å bosette 160 flyktninger i Rana

– FREYRs ambisjon er å lage battericeller med verdens laveste karbonavtrykk. Basert på ren norsk energi, ny teknologi, batterimaterialer fra regionale leverandører og et lokalt økosystem av underleverandører, vil vi posisjonere oss som en ledende europeisk leverandør av bærekraftige battericeller. Støtten fra Innovasjon Norge er verdifull for oss, både økonomisk og som en anerkjennelse av arbeidet som pågår, sier Tom Jensen, konsernsjef i FREYR.

-Få land har bedre forutsetninger enn Norge når det gjelder å utvikle en industriproduksjon som kan møte den økte etterspørselen etter grønne battericeller. Dette forutsetter at bedrifter, investorer, myndigheter og virkemiddelaktører jobber godt sammen. Det ser vi et godt eksempel på her, sier Håkon Haugli.  

Les også:  Rana kommune får kompensert koronakostnader

Ved behandlingen av søknaden har Innovasjon Norge lagt vekt på potensialet for verdiskaping i Norge som ligger i prosjektet, herunder etablering av et fullskala anlegg med mange arbeidsplasser. Videre er støtten ment å stimulere til utviklingen av et ansvarlig næringsliv og innebærer positive forpliktelser knyttet til miljømessig og sosialt fotavtrykk samt eierstyring og selskapsledelse.

-Produksjon av rene og kostnadseffektive batterier representer etter vårt syn en av de beste mulighetene for utvikling av bærekraftig, lønnsom norsk fornybar-industri det neste tiåret, sier Tom Einar Jensen.

29. januar i år kunngjorde FREYR at det vil bli et børsnotert selskap gjennom en sammenslåing med Alussa Energy Acquisition Corp. og hente omlag 7,3 milliarder kroner i ny egenkapital for å realisere sine planer om industriell storskala battericelleproduksjon i Norge. Det sammenslåtte selskapet vil hete «FREYR Battery» når avtalen er endelig gjennomført, som forventes skje i andre kvartal i år. Aksjene i FREYR Battery vil på samme tidspunkt kunne handles på New York Stock Exchange (NYSE). 

Les også:  Rana kommune får kompensert koronakostnader

– Vi har opplevd bred støtte fra politikere, næringsorganisasjoner og det norske teknologimiljøet på lokalt og nasjonalt nivå helt fra vi startet FREYR i 2018. FREYR har gått fra å være på tegnebrettet til nå å bli en realitet ved hjelp av støtte fra mange aktører, med kapital fra finansielle og strategiske investorer som offentliggjort for et par uker siden, og sist men ikke minst ved hjelp av støtten fra Innovasjon Norge som bidro både tidlig og nå i en viktig videreutviklingsfase, avslutter Torstein Dale Sjøtveit, grunnlegger og arbeidende styreformann i FREYR.

FREYR AS har tidligere mottatt 9 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, noe som gir samlede tilskudd fra Innovasjon Norge til FREYR på 48 millioner kroner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.