Felles kamp mot selvmord i Nordland

nfk

Nordland fylkeskommune vil ha mer oppmerksomhet om selvmordsforebygging, og kjører i gang en kampanje sammen med organisasjonene Leve, Vivat og Mental Helse.

I dag drar Nordland fylkeskommune, sammen med organisasjonene Leve, Vivat og Mental Helse, i gang en kampanje for å vise fram at selvmordsforebygging virker.

– Nordland fylkesting vedtok en nullvisjon mot selvmord allerede i 2014, som første fylkeskommune i Norge. Det jobbes godt og systematisk på dette området. Nå kjører vi et opprop i sosiale medier for å vise at dette arbeidet nytter. Et sårt tema for mange – men det er viktig at vi tør å rette blikket mot denne utfordringen, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Under Arendalsuka i midten av august skal Nordland fylkeskommune og Nordisk ministerråd arrangere et større arrangement i samarbeid med Leve, Vivat og Mental Helse. Temaet er selvmordsforebygging. Fram mot Arendalsuka ønsker fylkesrådslederen at så mange som mulig velger å signere et opprop – nettopp for å vise bred støtte til arbeidet.

– Under arrangementet i Arendal vil vi løfte frem praktiske tiltak for forebygging av selvmord. Dette vil vi selvsagt at så mange som mulig får innsikt i. Denne kampanjen vi nå kjører i sosiale medier er et oppspill som også vil få politisk oppmerksomhet, underbygger fylkesrådsleder Eide.

Eide sier at man over flere år har løftet forebygging av selvmord inn i utdanningssektoren.

– Vi har i to runder kjørt alle våre ansatte i de videregående skolene i Nordland gjennom et kursopplegg, der vi lærer ansatte hva de skal se etter – hvilke tegn er det som gjør at man bør være litt ekstra oppmerksom. Det samme kurset fikk også hele Nordland fylkesting under en fylkestingssamling i oktober i fjor. Dette arbeidet må det jobbes kontinuerlig og systematisk med, understreker Eide.

Og systematikk er et nøkkelord når Nordland fylkeskommune begynner å se resultater av arbeidet som har vært gjennomført i mange år.

– Vi hadde en nedgang i selvmord i Nordland i fjor. Det gjør oss forsiktig optimistiske på at dette arbeidet nytter. Når vi måler resultatene av eksempelvis YAM-programmet, et kurs som vi kjører våre elever gjennom, så ser vi også svært gode resultater i psykisk helse generelt. Ungdommene får rett og slett verktøy til å håndtere kriser som alle ungdommer kommer ut for før eller senere, sier fylkesrådsleder Eide og avslutter;

– Sammen kan vi forebygge selvmord. Jeg har signert – gjør det du også.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.