Endret gang- og sykkelvei langs E12 i Rana til høring

mo i rana

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 02.06.2022 i sak 42/22 å sende plan 3086 – Detaljregulering for endret gang- og sykkelvei langs E12, ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, opplyser Rana kommune.

Formålet med planen er å utvide planområdet langs nordsiden av E12 for å få nødvendige arealer til skråningsutslag i overgang mellom regulert vei og terrenget rundt.

Det planlegges regulert areal til ulike veiformål. Det åpnes også for å justere traseen for gang- og sykkelveien, ifølge kommunen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.