– En viktig regjeringsplattform for Nordland

nfk

– Denne plattformen er godt nytt for Nordland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Erklæringen er tydelig på at vi nå får en regjering som igjen vil spille på lag med fylkene om å utvikle hele Norge, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.

Hurdalsplattformen sier i klartekst «Et velfungerende folkestyre på regionalt nivå er viktig, og regjeringen ønsker å styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler.»

– Det er rett og slett veldig viktig at vi får næringspolitikk på agendaen igjen, påpeker Norvoll.

Fylkesrådslederen mener ordlyden i regjeringsplattformen er gunstig for Nordland som industrifylke.

«Legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn. Strategien skal sikre tilgang til areal, energiforsyning, infrastruktur og kompetanse til fremtidige industrietableringer.»

– I tillegg til satsingene på Grønn industri som allerede er godt i gang i Nordland, får vi også tydelige signaler på at Andøya skal styrkes i satsingen på romrelatert industri, sier Norvoll og siterer Hurdalsplattformen;

«Et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, og utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport nå realiseres.»

Norvoll er også svært fornøyd med at planene for battericelleproduksjon i Nordland også er lagt merke til. Han mener potensielle ringvirkninger kan få stor betydning i videre utvikling av Nordland.

«Legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge, gjennom å sikre næringen rammebetingelser som i større grad er konkurransedyktige internasjonalt. Satse på industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, inkludert råmaterialer, komponenter, utnyttelse, innsamling og resirkulering».

Med så tydelige signaler som er formulert i Hurdalsplattformen, mener Norvoll at også Nordlands innbygger og næringsliv vil merke at landet tar en ny kurs.

–Nordlands fylkeskommune forvalter mange tjenester og ikke minst ansvaret for den regionale utviklingen. Jeg har stor tro på at den nye regjeringen vil gi oss gode muligheter til å ta hele Nordland i bruk, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.