Bredbåndsmidler til Vesterålen

bodøposten

Fylkesrådet bevilger 27 millioner kroner av de statlige bredbåndsmidlene for 2023 til kommuner i Vesterålen. Sortland kommune får 12,2 millioner kroner, Bø kommune 8,9 millioner og Hadsel nærmere 6 millioner.

Som et ledd i regionreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd. 

– De krisene vi har vært og er inne i nå de siste årene, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen har blitt for oss alle. Hovedmålsettingen for vår prioritering av bredbåndsmidlene er å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre. God bredbåndstilgang legger til rette for arbeidsplasser i distriktene, gjør skolearbeidet enklere, bidrar til at vi kan ta i bruk velferdsteknologi osv. Kort sagt: gir en bedre hverdag for alle. Også vi som bor i utkantene skal ha tilgang til den denne digitale infrastrukturen som alle andre tar som en selvfølge,  sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland

Les også:  Blåser nytt liv i Sulitjelma Næringspark

Nordland scorer lavt på bredbåndsdekning sammenlignet med andre fylker.

– Noe av bakgrunnen er den spredte bosetningen i fylket, som er en stor utfordring i bredbåndssammenheng. Den spredte bosetningen og næringsstrukturen gjør det vanskelig å bygge ut en markedsdrevet bredbåndsinfrastruktur. Derfor er den ikke-kommersielle bredbåndsutbyggingen spesielt viktig for oss i Nordland framover, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset.

Han legger til at søknadene for bredbåndsmidler er vurdert utfra følgende prioriteringskriterier:

Les også:  Ny biskop i Sør-Hålogaland vil lære av Bodø/Glimt

• Prosentvis dekningsgrad i kommunen.
• Antall husstander.
• Kostnad pr. husstand og støttebeløp pr. husstand.
• Kommunens egenfinansiering.
• Næringsvirksomhet i området og offentlige institusjoner.

I statsbudsjettet for 2023 er det avsatt 362 685 000 kroner til etablering av bredbåndstilbud i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for investering. Midlene er fordelt til fylkene etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets siste dekningsundersøkelse.

I oppdragsbrevet til Nordland fylkeskommune utgjør andelen 2023 Kr 41 917 732,- hvor av 1,5 millioner kroner av støtten brukes av fylkeskommunen til administrasjon av ordningen.

Les også:  Flere SAR-oppdrag for Redningsselskapet i Nordland

Ubenyttede midler overflyttet fra tidligere bevilgninger utgjør Kr 186 933,-.

I tillegg fikk Nordland fylkeskommune i juli bevilget Kr. 8 467 000 mill. kr ekstra på bakgrunn av blant annet politiske innspill til regjeringen da fylket er et av de fylkene i landet med lavest bredbåndsdekning. Den ekstra tildeling kom også som resultat av utførte dekningsundersøkelser. 

Nordland fylkeskommunes disponible andel til fordeling i 2023 utgjør dermed like i overkant av 49 millioner kroner totalt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.