Avslørte ulovlige arbeidsforhold i Alstahaug: Seks sov og bodde på jobb!

skatteetaten

Under en kontrollaksjon i Alstahaug avdekket a-krimsenteret i Nordland ulovlige og kummerlige boforhold. Farlig arbeid i høyden og arbeidsverktøy uten nødvendig sikring.

A-krimsenteret i Nordland gjennomførte nylig en rekke kontroller hos flere virksomheter i Alstahaug kommune. Kontrollene ble gjennomført i samarbeid med lokal skatteoppkrever og lokalt politi, med bistand fra Ytre Helgeland brann og redning.

Bodde i potensiell brannfelle
Hos en av de 9 kontrollerte virksomhetene kom A-krimsenteret over en alvorlig sak med ulovlig innkvartering. Her bodde tilsammen 6 arbeidere av utenlandsk opprinnelse på virksomhetens adresse.

– Denne innkvarteringen var både uforsvarlig og ulovlig. Dessverre ser vi at utenlandske arbeidstakere oftere er utsatt for uakseptable bo- og arbeidsforhold. I dette tilfellet var innkvarteringen direkte livsfarlig, forteller Lars-Jørgen Gunnestad, koordinerende leder for A-krimsenteret i Nordland.

Han viser til at rommene arbeiderne sov og bodde i, både manglet rømningsveier, brannslukkere og røykvarslere. I tillegg ble det oppbevart gassflasker under trykk i tilstøtende lokaler. A-krimsenteret i Nordland tok umiddelbart kontakt med Ytre Helgeland brann og redning som straks ga pålegg om å avvikle boforholdet.

Stanset arbeid i høyden
Totalt ble 8 virksomheter og 26 personer kontrollert. To av de kontrollerte virksomhetene ble alt arbeid stanset etter pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til alvorlige mangler ved sikkerheten.

– Vi fant flere personer i arbeid i høyden uten at disse var forsvarlig sikret. Det er for meg uforståelig at sikkerhetsbrudd av denne typen med konsekvenser for arbeidstakeres liv og helse, er noe vi alt for ofte må slå ned på, mener Gunnestad.

Skatteetaten vil foreta nærmere undersøkelser hos to av de kontrollerte virksomhetene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.