Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen – en bransje som over tid har vært preget av blant annet manglende overtidsbetaling, høyt arbeidspress og lite oppfølging fra nærmeste leder. Tilsynene vil bli... Les mer »
abonner

Er quiet quitting løsningen for de unge?

Begrepet quiet quitting har vært heftig diskutert av unge verden over i sosiale medier, særlig på Tik Tok, det siste året. Er quiet quitting løsningen for de unge? «Quiet quitting» kan oversettes til... Les mer »
arbeidstilsynet

Bare tre av ti unge vet hvor mye de skal ha i overtidsbetaling

I en fersk undersøkelse sier åtte av ti unge at de skal jobbe i sommer. Men mange av dem vet ikke nok om rettighetene de har i arbeidslivet. Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet i en sommerjobb. Etter et år preget... Les mer »
skatt nord

Grove HMS-brudd avslørt på byggeplasser på Helgeland og i Rana

A-krimsenteret i Nordland avdekket flere tilfeller av grove HMS-brudd, da de besøkte byggeplasser på Helgeland og i Rana.  5 av de 7 kontrollerte virksomhetene fikk stans i arbeidet grunnet fare for liv... Les mer »
arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet varsler aksjon i industrinæringen

Arbeidstilsynet vil fra 9. til 20. mars gjennomføre en tilsynsaksjon i industrinæringen over hele landet. Tilsynene vil i all hovedsak fokusere på maskinsikkerhet. Hvert år skjer det i gjennomsnitt 2500 arbeidsulykker i... Les mer »
musikk podcast iphone

Arbeidstilsynet advarer mot bruk av hodetelefoner

På mange arbeidsplasser i Norge er det støy. Arbeidstilsynet advarer nå mot å bruke vanlige hodetelefoner på jobb i stedet for hørselsvern. – Våre inspektører rapporterer om at de møter på stadig... Les mer »
arbeidstilsynet

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2020

I 2020 har Arbeidstilsynet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning. – Disse næringene er valgt... Les mer »
arbeidstilsynet

Fôrflåter på oppdrettsanlegg skal ha rekkverk

En fiskeoppdretter som klaget på Arbeidstilsynets vedtak om å sette opp rekkverk på fôrflåten har nå fått avslag på klagen. – Dette er noe vi vil følge opp videre, fordi vi vet... Les mer »
håndverk

Nytt varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver

Endringene  i regelverket for varsling i arbeidslivet trådte i kraft 1. januar 2020. Varslingsregelverket gjelder ytringer om «kritikkverdige forhold». I tillegg gir de nye reglene flere grupper i arbeidslivet rett til å... Les mer »
asbest

Arbeidstilsynet varsler flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Det finnes fremdeles store mengder asbest i norske bygninger og installasjoner. Nå vil Arbeidstilsynet gjennomføre flere tilsyn og gi flere gebyrer til virksomheter som ikke oppfyller lovkravene til å forebygge asbestsykdom. Det... Les mer »