Vinter og kulde gir økt brannfare

brann hus

Kulda har bitt seg fast mange steder i landet, også i Bodø. Det kalde været den siste tiden gjør at folk holder seg mer innendørs enn å gå rundt i gatene.

Men når man er mer innendørs og bruker flere varmekuilder, øker også brannfaren. Norsk brannvernforening frykter må en økning i antall boligbranner dersom det kalde vinterværet vedvarer.

– Med kulde følger økt behov for fyring. Vi vet at høy belastning på elektriske anlegg og utstrakt vedfyring bidrar til økt risiko for boligbrann, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Bør kontrollere eldre el-anlegg
Han vil ikke at folk skal fryse i boligene sine, men advarer likevel mot å fyre for hardt. Søtorp peker spesielt på brannfaren ved overbelastning av elektriske anlegg. Eldre el-anlegg bør kontrolleres og eventuelt oppgraderes av en autorisert installatør.

– Det gjelder ikke minst anlegg med porselenssikringer som kanskje er dårlig vedlikeholdt og underdimensjonert i forhold til hva husholdningen benytter av elektrisk utstyr, påpeker Søtorp.

For å forebygge brann i kuldeperioder med stor belastning på det elektriske anlegget anbefaler Brannvernforeningen en jevnlig sjekk i sikringsskapet. Om det lukter svidd eller sikringer er så varme at de er ubehagelig å berøre, bør man umiddelbart redusere strømforbruket og kontakte en autorisert installatør.

– Unngå dessuten bruk av skjøteledninger til elektriske varmekilder som panelovner og vifteovner med høy wattstyrke, poengterer Søtorp videre.

Risiko med vedfyring
For alle som benytter vedfyring til oppvarming av boligen er det viktig å forvisse seg om at skorsteiner og ildsteder er i orden. I tvilstilfeller bør man få skorstein og ildsteder sjekket av fagfolk på området.

En vanlig feil i forbindelse med vedfyring er å fylle opp ovn eller ildsted med store mengder ved. Under fyringen holdes trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Dette kalles rundfyring og medfører dannelse av beksot i skorsteinen. Mye beksot kan føre til brann i skorsteinen.

– Rådet vårt er å benytte mindre og hyppigere ilegg av ved kombinert med god trekk. Det gir både en renere og mer økonomisk forbrenning, forklarer Søtorp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.