Vil villreinen vel

rein vinter

Villreinen sliter i fjellheimen vår. Økende menneskelig aktivitet begrenser leveområdene og truer villreinen på sikt.

Nå arbeides det med å etablere en kvalitetsnorm for villreinen, og det applauderes av de viktigste friluftsliv-, naturvern- og grunneierorganisasjonene i en felles uttalelse.

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges Naturvernforbund, Sabima, Natur og Ungdom, Norsk Friluftsliv, WWF Verdens naturfond og Norges Jeger- og Fiskerforbund har gått sammen om en felles uttalelse med støtte til arbeidet med å etablere en kvalitetsnorm for villreinen. Det er strengt tatt ikke så ofte vi ser en så bred allianse som enes om en sak, men her er det samstemmighet rundt målet: å sikre en forvaltning av villreinen og dens leveområder i et langsiktig perspektiv. Den gode sak forener. 

Les også:  Sørg for en sikker sankthansfeiring!

Kvalitetsnorm for villreinen
Organisasjonene ytrer støtte til det forslaget som Miljødirektoratet har sendt på høring, og uttaler blant annet at: «Det er viktig at kvalitetsnormen kan gi et godt bilde av status for den samlede belastingen på våre villreinområder. Det vil gi et godt utgangspunkt for å identifisere faktorer som medvirker til en negativ utvikling for villreinen for så å konkretisere aktuelle tiltak for å kunne forbedre miljøtilstanden for de enkelte områdene.» 

Les også:  Statens vegvesen: Antall omkomne på veiene doblet første halvår

Organisasjonene forventer at kvalitetsnormen blir operasjonalisert snarest mulig. Det bør være et mål at den første klassifiseringen er gjort i 2021.

Ønsker en skjerping
Det er viktig at kvalitetsnormen kan gi et godt bilde av status for den samlede belastingen på våre villreinområder. Det vil gi et godt utgangspunkt for å identifisere faktorer som medvirker til en negativ utvikling for villreinen for så å konkretisere aktuelle tiltak for å kunne forbedre miljøtilstanden for de enkelte områdene.

Les også:  – Husk å ta med alt søppel hjem i sommer

Organisasjonene slutter seg til at det må være et kortsiktig mål at villreinområdene skal ha minst «middels kvalitet». De mener likevel at «god kvalitet» må være et langsiktig mål, i alle fall minimum for de nasjonale villreinområdene.

I tillegg mener organisasjonene det må være et krav at det skal utarbeides planer for hvordan kvaliteten skal bli nådd dersom fastsatt kvalitetsnorm ikke er nådd eller det er fare for at den ikke blir nådd.

Organisasjonene bak uttalelsen avslutter med et ønske om å bidra direkte inn i det videre arbeidet med kvalitetsnorm for villrein i Norge.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.