Strengere regler for bruk av lusemidler

Nærings- og fiskeridepartementet

– Det er stor usikkerhet knyttet til miljøeffekten av lusemidler i oppdrettsanlegg. Derfor strammer vi nå inn reglene for bruk av slike legemidler ut i fra et føre-var-hensyn, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

De nye reglene stiller krav til bruk av såkalte bademidler i anlegg som ligger i reke- eller gytefelt– eller nærmere enn 500 meter fra slike anlegg. I slike anlegg kan bademidler kun brukes når behandlingen gjøres i brønnbåt, ikke i merd med presenning. Behandlingsvannet med lusemidler må deretter transporteres bort fra anlegget.

Forslaget om å stramme inn reglene var på høring i fjor høst.

– Vi mottok mange høringssvar i saken med svært delte meninger. Jeg har gjort en vurdering ut fra hva forslaget vil bety for miljøet, og for fiskehelse og fiskevelferd, sier Nesvik.

Fra toppåret 2014 er antall resepter på badebehandlingsmidler redusert med 87 prosent.

– Siden denne problemstillingen kom opp for noen år siden, er legemiddelbruken redusert kraftig, sier fiskeriministeren.

De nye reglene vil tre i kraft så snart som mulig.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.