ANNONSE: Verdt å vite om bioplast

Verdt å vite om bioplast

I en tid med fokus på bærekraft og resirkulering, er det mange forbrukere som leter etter alternativer til plast. Bioplast er et av alternativene som dukker opp akkurat nå. Bli kjent med hva som er opp og ned på den plantebaserte plasttypen.

Er bioplast CO2 nøytral? 

Bioplast er basert på planter som tar opp CO2 fra atmosfæren når de dyrkes i åkeren. Når bioplasten sendes til forbrenning, blir det derfor bare avgitt mengden CO2 som planten absorberte da den ble dyrket. I praksis betyr dette at bioplast ikke slipper ut mer CO2 enn plantene har absorbert i åkeren eller på engen.

Komplekst miljøregnskap

Bioplast aldri være helt CO2-nøytralt. Energi for dyrking av planter, transport og produksjon av bioplast er også inkludert i beregningen. Men med bioplast blir atmosfæren imidlertid belastet med vesentlig mindre CO2 sammenlignet med vanlig plast, og mange typer kan gjenbrukes. For hvert kilo plast vi resirkulerer, slipper vi vanligvis ut 1½ kilo mindre CO2 i atmosfæren. Det er flere og flere store selskap som forsker i bioplast, og som vet at fremtidens suksess avhenger av miljøvennlige løsninger. Dagens forbrukere setter miljøvern høyt, og de selskapene som har suksess med en grønn produksjon kan ofte tydelig merke forbrukernes tilfredshet på aksjekursen. Og hvis du selv er interessert i å følge med og kanskje investere i grønne alternativer, kan du gå på aksjebloggen og holde deg orientert om børsverden. 

Brytes bioplast ned i naturen?

Bioplast kan være biologisk nedbrytbart, men kan i utgangspunktet ikke nedbrytes i naturen. Hvis det blir liggende igjen i naturen eller i vannmiljøet vårt, vil det først nedbrytes etter mange år, akkurat som tradisjonell plast gjør.

Derfor må biologisk nedbrytbar bioplast samles og sendes til spesielle industrielle komposteringsanlegg på lik linje med annen biologisk nedbrytbar plast. Her brytes materialet ned i vann, CO2 og organisk materiale ved hjelp av forhøyet temperatur, fuktighet og mikroorganismer. Hvis det ikke er tilgang til et anlegg, må den biologisk nedbrytbare plasten kastes for forbrenning. Dessverre kan ikke biologisk nedbrytbar plast gjenbrukes.

Hva er ulempene med bioplast?

For å produsere bioplast må plantene dyrkes i åkrer, og de er det ikke nok av. En ulempe med bioplast er derfor at de tar plass som ellers kan brukes til mat. Et annet problem er at prisene på for eksempel mais kan stige globalt hvis plastindustrien begynner å kjøpe store mengder mais til bioplast. Det vil gå utover befolkningen i land hvor mais er en viktig matvare.

Løsning på vei

Det er heldigvis en løsning på vei. Akkurat nå forskes det på hvordan vi kan omdanne bioavfall fra matproduksjon til bioplast. Ved å bruke avfall som ressurs unngår man å bruke åkrene, slik at de kan frigjøres for dyrking av mat.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Ranaposten Ranaposten