Unikt batteri-partnerskap skal gi kompetanseløft

Nord universitet

Batteriselskapet FREYR Battery har stort behov for kompetanse. Sammen med NTNU, Nord universitet, Nordland fylkeskommune og Rana Utvikling har man nå satt i gang et unikt prosjekt for å sørge for at behovet for høyere utdannelse blir ivaretatt.

Partene møttes denne uka til møte i Mo i Rana på initiativ fra Nord-rektor Hanne Solheim Hansen. Arbeidet skal nå ledes av to prosjektgrupper som skal sørge for nødvendig fremdrift.

– Batterifabrikker med høy grad av digitalisering og robotisering trenger medarbeidere med et bredt faglig spekter og dyp kompetanse, sier Lars Kvadsheim, Vice President HR & Sustainability i FREYR.

Han understreker at en kombinasjon av yrkesfaglig utdanning med påbygning av høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) eller høyskole/universitet, gir en kombinasjon av praktisk ferdighet og teoretisk tyngde.

– Over 60 % av våre medarbeidere vil ha høyere utdanning innen fagområder som elektro, maskin, prosess, automasjon, kjemi, metallurgi, kybernetikk, produksjonsteknikk, digital, industri 4.0 med flere. I tillegg vil vi legge til rette for stor grad av kontinuerlig læring for våre medarbeidere, sier Kvadsheim.

Nord universitet har tidligere tatt initiativ til at Nordland fylkeskommune, Nordlandsforskning, Rana utvikling og FREYR kan drøfte dette med NTNU og Nord universitet.

– Vi har selv ikke tradisjonelle ingeniørfag, men gjennom vårt kompetansemiljø ved Handelshøgskolens avdeling i Rana kan vi supplere ingeniørstudier som NTNU kan etablere på Campus Helgeland i Rana. I tillegg har vi et betydelig kompetansemiljø knyttet til sykepleie og helsefag hvor vi har knapt 250 studenter, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Dekan Øyvind W. Gregersen ved NTNU koordinerer utvikling av undervisning og forskning innenfor batteriteknologi ved NTNU. Han er glad for at både FREYR og Nord er interessert i et samarbeid for å kunne tilby kompetanse til medarbeiderne i FREYR.

– Vi har både kortere kurs og lengre studier som vil passe godt for kjernekompetanse til medarbeidere i FREYR. Gjennom samarbeidet med Nord universitet får vi både nødvendig infrastruktur og bistand til å gi et komplett tilbud til FREYR-medarbeidere, sier Gregersen.

Gjennom en strategisk samarbeidsavtale mellom Rana kommune, Rana utvikling, Nordland fylkeskommune, Nordlandsforskning og Nord universitet er det lagt et grunnlag for å videreutvikle Campus Helgeland. Det skjer både gjennom etableringen av TechLab og samarbeidet om etableringen av nye studier ved Campus Helgeland.

– Fra vår side har vi sett på et kompetanseløft som viktig for at Rana-samfunnet skal være godt rustet til den store FREYR-etableringen. Vi har et eget prosjekt på kompetanse i Rana Utvikling og ser på dette samarbeidet som viktig for å understøtte det vi gjør, sier Ole Kolstad., adm. direktør i Rana Utvikling.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er opptatt av at fylkeskommunen som regional aktør skal være med å legge til rette for den industrisatsingen som skjer i Rana-samfunnet.

– Vi kan være en aktiv pådriver for samarbeidet mellom næringslivet og UH-sektoren og vi kan bidra gjennom Fagskolen i Nordland, sier fylkesrådslederen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.