Snakker du samisk? Nå kan du registrere det i Folkeregisteret

Skatteetaten

Fra 22. oktober kan personer som snakker ett eller flere samiske språk registrere dette i Folkeregisteret i Skatteetatens nye registreringsløsning.

– Vi opplever at interessen for å lære seg og engasjementet for å bruke samiske språk, øker fra år til år. Derfor er vi veldig glade for at denne språkkompetansen nå kan registreres i Folkeregisteret slik at Sametinget og andre instanser kan tilrettelegge for en språkpolitikk som den enkelte samiske språkbrukeren vil ha nytte av, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Skal fremme samisk språk og kultur
– I forbindelse med Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret, lanserer vi nå en løsning hvor de som snakker ett eller flere av de samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk skal kunne registrere dette selv i Folkeregisteret, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Samiske språk har lenge hatt status som utrydningstruet. Formålet med å la personer registrere seg som brukere av samisk, er å kunne studere språkutviklingen og gjøre tiltak som fremmer samisk kultur og språk gjennom å tilby datagrunnlag fra Folkeregisteret. Å registrere seg som bruker av samiske språk er altså ikke det samme som at samfunnet automatisk vil tilrettelegge for kommunikasjon på samisk.

– Selv om en person ønsker å stå oppført som å snakke for eksempel nordsamisk, så betyr det ikke nødvendigvis at man ønsker at fastlegen skal snakke nordsamisk eller har behov for tolk i en eventuell rettssak. Og uansett kan ikke Folkeregisteret pålegge andre samfunnsinstanser å gjøre noe med opplysningene vi tilbyr, den funksjonen er det andre som har, sier Holte

Frivillig registrering
Registreringsløsningen baseres på egeninnmelding, og er frivillig.

– Jeg håper at alle som kan ett eller flere av de samiske språkene, om du er same eller ikke, går inn på Folkeregisteret sine sider og registrerer dette, oppfordrer sametingspresident Aili Keskitalo.

De som ønsker å registrere at de snakker samisk, oppfordres til å bruke den elektroniske registreringsløsningen. Alternativt kan man sende et papirskjema i posten eller møte opp på skattekontoret.

Foreldre med foreldreansvar eller verge kan melde på vegne av barna frem til de er 18. Barn kan melde fra selv, og det er ingen aldersbegrensning på når et barn kan registreres med kompetanse på samisk språk.

Snart også alle samiske tegn
Lanseringen er en del av Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret. I tillegg til å starte å registrere samisk språkkompetanse, vil det nye Folkeregisteret inneholde alle samiske tegn. Når Skatteetaten lanserer det nye Folkeregisteret i 2020, vil det dermed bli mulig for alle som har navn med samiske tegn som ikke støttes i dag, til å få navnet sitt korrekt gjengitt i Folkeregisteret.

– I dag er det sju samiske tegn ikke støttes i registeret, men som foreløpig blir omskrevet tilsvarende tegn i det latinske alfabetet. Personer som ønsker å endre på sitt navn i Folkeregisteret kan gjøre dette på Skatteetatens innloggede portal for å endre navn, sier skattedirektør Hans Christan Holte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.