Streik i varehandelen er avverget

dagligvarer

Etter mekling på overtid, ble HK og Virke til slutt enige. HK fikk gjennom kravet om avskaffelse av 12-timersregelen, som har vært et viktig krav gjennom mange tariffoppgjør. En kompetansereform og konkrete bærekraftsmål gjør dette tariffoppgjøret historisk.

HK gikk til mekling med mål om å få full lønn under sykdom, men Virke var umulig å rikke.

– Vi kom ikke så langt som vi håpet, men dette er likevel en historisk enighet. 12 timers-regelen er avskaffet en gang for alle, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham.

– Forskuttering av sykelønn er viktig, og med avtalen frontfaget klarte å forhandle fram så blir det ikke mulig å forskjellsbehandle ansatte på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har gode sykelønnsbetingelser mens de ansatte ikke har, sier han.

Les også:  ISS og Adecco inngår samarbeid for Ukraina

Dette ble HK enige med Virke om: 
Høyere tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid :

Lørdag:
Etter kl. 13.00: kr 45. Tillegget er uendret.
Etter kl. 15.00: kr 55,- pr. time. Tillegget er nytt
Etter kl. 18.00: kr 110,- pr. time. Tillegget er økt med 20 kroner timen.  

Søndag: 
Hele døgnet: kr 110,- pr. time. Tillegget er økt med 14 kroner timen.

12 timers-regelen er historie
Regelen har betydd at ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke, ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. HK har i mange år ønsket å bli kvitt denne regelen. Nå er den endelig fjernet. 

– Å bli kvitt 12 timers-regelen har vært et viktig likestillingskrav for oss i mange år. Uten 12 timersregelen vil det nå bli langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent. Dette er et krav om heltid, og dessuten er det et likestillingskrav, sier forbundsleder Beckham.

Les også:  Voldsom konkursøkning innen serveringsvirksomhet og detaljhandel

Bærekraft kommer inn i overenskomsten 
Dette er banebrytende. Det er første gang partene i arbeidslivet har forhandlet miljø og klima inn i tariffavtalene. 

– Når arbeidsgivere og arbeidstakere går sammen for å skape grønne arbeidsplasser, gir det store miljøgevinster for samfunnet, og klimavennlige fordeler for våre medlemmer, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham. 
Det er særlig to hovedpunkter det er viktig at vi har blitt enige om:

Det første er at nå skal tillitsvalgte og arbeidsgivere lokalt vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn.

Avtalen går videre ut på at partene lokalt gjennom dialog i fellesskap setter mål og finner tiltak som er tilpasset den enkelte bedrifts ulike forutsetninger og påvirkningsmulighet.

Les også:  Krever at regjeringen gjør mer for å sikre nok ingeniører i framtida

Eksempler på mål og tiltak det kan forhandles om lokalt:

• miljøsertifisering av bedriften
• miljøsertifisering av produkter og tjenester
• redusert energibruk 
• redusert og mer miljøvennlig transport 
• resirkulering av varer og utstyr/materialer
• redusert avfall, herunder matsvinn 
• bærekraftige innkjøp 
• grønn opplæring av de ansatte

Det andre punktet vi er blitt enige om er å ta opp temaet bærekraft i relevante og strukturerte samarbeidsfora lokalt og sentralt. Partene mener at tiltakene, konsekvensene av tiltakene og andre forhold som har betydning for bedriftens utvikling i bærekraftig retning bør drøftes regelmessig. HK og Virke forslår at det bør vurderes å utpeke representanter blant de lokale partene som har særskilt ansvar for oppfølging av tiltakene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.