Stort løft for norsk kornproduksjon

korn mat bakeri

Felleskjøpet Agri vil de kommende 5-7 årene investere opp mot 450 millioner kroner i anlegg og infrastruktur knyttet til kornproduksjon. Langsiktige investeringer skal sikre kapasiteten, styrke konkurransekraften og redusere klima-avtrykket til norsk kornproduksjon.

Norsk korn er viktig for matproduksjon og landbruk i hele Norge. Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750 000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner. Selskapet har et stort ansvar for å legge til rette for sikker leveringsadgang og effektiv kornhåndtering for landets kornbønder. 

Anleggsstrukturen knyttet til håndtering og foredling av norske kornressurser trenger vesentlig oppgradering og modernisering for å møte fremtidens krav til en effektiv og markedsorientert verdikjede. Nye forbrukertrender som økt fokus på sporbarhet, kortreiste råvarer og nisjeprodukter er eksempler på hvordan kundekravene til kornhåndtering skjerpes fremover. 

Nye investeringer skal sikre vår lokale tilstedeværelse i hele kornområdet kombinert med økt kapasitet i de områdene hvor det dyrkes mest korn. En mer forutsigbar styring av kornstrømmen skal sikre mer effektiv transport og håndtering av råvarer til kraftfor- og matmelindustrien. 

– En av Felleskjøpets viktigste oppgaver er å sikre grunnlaget for omsetting, behandling og lagring av norsk korn. For å trygge kornproduksjon for framtida vil vi derfor investere opp mot 450 millioner i vår korn-infrastruktur de neste 5-7 årene. Investeringene vil i hovedsak gå til kapasitet i de sentrale kornområdene i Trøndelag og på Østlandet og økt tilgjengelighet for bonden i skuronna, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Arbeidet er allerede i gang. For inneværende sesong har Felleskjøpet bygget ny silokapasitet tilsvarende 6000 tonn som nå står klar på Stange. Videre er Østfoldkorn SA og Felleskjøpet i ferd med å bygge kornmottak, korntørke og lagringssiloer med 25000 tonn ny lagringskapsitet i Sarpsborg som vil stå ferdig sommeren 2020.

De nødvendige løftene vil kreve en effektivisering av hele verdikjeden for å frigjøre kapital. Effektiv kornhåndtering er også et godt klimatiltak. 

– Felleskjøpet har det siste året gjort en stor gjennomgang av verdikjeden for korn. I dette arbeidet har våre eiere, tillitsvalgte og kornprodusenter vært involvert. Gjennomgangen viser at det må investeres betydelig i anlegg som ligger strategisk plassert i varestrømmen og anlegg som gir bonden bedre tilgjengelighet i skuronna, samtidig som kornstrømmen må effektiviseres. Investeringene skal i hovedsak finansieres gjennom effektiviseringer i verdikjeden. I tillegg ser vibehov for en justering av den lokale kornprisen på visse anlegg for å sikre en bedre fordeling av kostnader mellom kornområder, og mellom korn- og husdyrbonden, sier Ulvan.

Felleskjøpet vurderer på lengre sikt behovet for et nytt og større kornanlegg sentralt på Østlandet for å legge til rette for best mulig kornlogistikk fra kornområdene og til Felleskjøpets kyst- og produksjonsanlegg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.