Produktplassering tillates på radio etter endringer i kringkastingsloven

dab radio

Nå vil du kunne høre produktplassering også på radio. Stortinget vedtok 11. juni flere endringer i kringkastingsloven. Blant annet skal Medietilsynet heretter også avgjøre om NRK kan ta i bruk nye tjenester, og kringkasterne får utvidede krav til tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

Programmer som inneholder produktplassering må identifiseres på en tydelig måte ved begynnelsen og slutten av programmet, og når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd.

Frem til nå er det Kongen i statsråd som har avgjort om nye tjenester skal innlemmes i NRKs allmennkringkasteroppdrag. Denne oppgaven flyttes nå til Medietilsynet.

– Vi har både erfaring og rutine på å vurdere nye NRK-tjenester, og ser det som naturlig at Medietilsynets ansvar nå utvides til å ta en avgjørende vurdering, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

NRKs nye tjenester skal vurderes i lys av allmennkringkasteroppdraget, og skal bidra til å oppfylle sosiale, kulturelle og demokratiske behov i samfunnet.

Endringene som nå er vedtatt i kringkastingsloven innebærer også utvidede krav når det gjelder kringkasternes tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Frem til nå har loven kun regulert tiltak for å tilrettelegge for personer med hørselsnedsetting. Heretter må norske kringkastere med en samlet seerandel på over fem prosent legge til rette for personer med funksjonsnedsettelser gjennom tiltak som teksting, tegnspråktolking, lydtekst, synstolking og andre teknikker. I tillegg innebærer endringene i kringkastingsloven justeringer i Kringkastingsrådets sammensetning og grunnlag for behandling av saker i rådet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.