Økologisk Norge mener: Regjeringen må vise samfunnsansvar

økologisk norge

Økologisk Norge samlet i Landsmøte på Røros har vedtatt følgende uttalelse: Offentlige kantiner må bruke miljøkriteriene og stille krav om norsk økologisk andel i alle sine innkjøp.

Økologisk Norge påpeker at myndighetene innehar en viktig rolle i å utvikle markedet for norskproduserte økologiske varer ved å være en av de store markedsaktørene.

Det offentlige er også forbruker
Dersom alle offentlige kantiner stiller krav om norsk økologisk andel i sine innkjøp, vil dette være med og utgjøre en viktig buffer for markedet, og dermed lette tilgangen til økologiske råvarer over hele landet.

Myndighetene må være tydelige i sin informasjon om økologisk produksjon og forbruk. Dette gjelder både for å formidle hvilke markedsmuligheter det finnes for økologisk produksjon og hvordan økologisk produksjon bidrar til å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, blant annet med å binde karbon i jorden for å nå klimamålene (ref. 4-promille-målet fra den franske regjeringen).

Bruk miljøkriteriene!
Direktoratet for forvaltning og IKT har nå igangsatt et arbeid med å utvikle miljøkrav og -kriterier som kan brukes i offentlige innkjøp.

I Lov om offentlige anskaffelser § 5 heter det at «Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant».

Å stille krav til økologisk mat ved offentlige anskaffelser er en måte norske myndigheter kan følge opp krav om økt bærekraft på. Andre relevante miljøkrav kan være krav til sesongbaserte råvarer, krav til avfallsreduksjon og samfunnsansvar.

Økologisk Norge oppfordrer Stortinget:

Sett konkrete mål for både produksjon og forbruk
Økologisk Norge samlet i Landsmøte på Røros har vedtatt følgende uttalelse: Stortinget må sette konkrete og ambisiøse økomål – både for produksjon og forbruk. En ny strategi må inneholde en forpliktende opptrappingsplan.

Stortinget skal vedta ny strategi for økologisk produksjon og forbruk i juni 2018.

Økologisk Norge vi understreke følgende:

  • Strategien må ha et konkret og ambisiøst prosentmål for både produksjon og forbruk. Markedet kan ikke styre dette, men må suppleres med blant annet offensive tiltak i landbrukspolitikken, tilrettelegging for bedre vareflyt fra produsent til forbruker og med offentlige innkjøp. Tidligere mål for økologisk produksjon har ikke blitt nådd. En ny strategi må derfor inneholde en forpliktende opptrappingsplan slik at tiltak kan settes inn etter behov.
  • Målet på forbruk må kobles til norsk produksjon av mat og fôr. Det er vanskelig å arbeide etter en strategi dersom det ikke er et mål å arbeide mot. Økologisk landbruk er et viktig bidrag i matmangfoldet i Norge og det er viktig at forbrukere over hele landet får tilgang på norske økologiske matvarer.
  • For å sikre økologisk landbruk sin spydspissfunksjon må vi ha en økning i den økologiske produksjonen over hele Norge.
  • Økologisk landbruk må være i førersetet når det gjelder å produsere på lokale ressurser og ha høyere andel grovfôr og norskprodusert kraftfôr.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.