Økning på 4,5 milliarder kroner for å hjelpe næringslivet

kalkulator

Innovasjon Norge fikk tilført 4,5 milliarder kroner ekstra i regjeringens krisepakke som ble lagt frem fredag. Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet.

– Disse pengene skal raskt i arbeid. Regjeringens forslag gir oss økte muligheter til å støtte næringslivet ved å øke våre rammer med nesten 60 prosent. Vi har kompetansen og systemene og skal gjøre det vi kan for å bistå de bedriftene som står i en svært utfordrende situasjon, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Med disse bevilgningene får Innovasjon Norge anledning til å gi et sterkere bidrag til den nasjonale dugnaden, med virkemidler som supplerer de andre tiltakene regjeringen allerede har innført. For Innovasjon Norges del innebærer pakken som er lagt frem i dag en økning i våre rammer på til sammen 4,5 milliarder kroner. Det fordeler seg slik:

  • To milliarder kroner til innovasjonstilskudd, det vil si tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas ha et stort markedspotensial.
  • 500 millioner kroner skal gå til etablerertilskudd, det vil si til gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsidéer som har 
    markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital.
  • Økning i lånerammen på innovasjonslån på 1,6 milliarder kroner. Innovasjonslån kan brukes til å kommersialisere nye løsninger, styrke arbeidskapitalen og til vekst og internasjonalisering.
  • Det settes av 300 millioner kroner i rentestøttefond, noe som gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge rentefrie perioder for våre kunder.
  • Det etableres en tilskuddsordning til private innovasjonsmiljøer på 50 millioner kroner, slik at de sterke miljøene som er bygget opp de siste årene forblir sterke. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, coworking spaces og akseleratorer.

Regjeringen legger forslagene fram som en stortingsproposisjon og skal forhandle med opposisjonen de neste dagene. Stortinget vedtar trolig den endelige proposisjonen på tirsdag.

Tiltakspakken gir Innovasjon Norge anledning å avlaste flere bedrifter over hele landet i denne krevende perioden.

– Innovasjon Norge blir en viktig del av Regjeringens redningspakke til næringslivet. Vi er beredt på å ta på oss nye oppgaver og gjøre det vi kan for å møte de utfordringene norsk næringsliv møter. Det er viktig at vi tenker fremover for å sikre at vi har levedyktige og innovative bedrifter også når situasjonen normaliseres, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.