Nytt verktøy for lærerne i opplæringen om samer og samiske forhold

utdanning

Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge, og alle skoler i Norge skal gi opplæring om samer og samiske forhold. Samisk innhold er en integrert del av fagene, og nå har Sametinget og Utdanningsdirektoratet utviklet en ny nettressurs til støtte i opplæringen. 

– Alle elever i Norge skal få lære om samisk historie, om kultur, samfunnsliv og rettigheter. Den samiske kulturen er en del av vår felles kulturarv, og det er tydelig i læreplanverket. Derfor er jeg glad for at Utdanningsdirektoratet og Sametinget har laget denne ressursen. Jeg vet at mange lærere har ønsket seg mer støtte og flere verktøy til å arbeide med samisk innhold. Jeg håper mange tar dette i bruk, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). 

Samisk innhold er en integrert del av fagene gjennom overordnede verdier og prinsipper for grunnopplæringen, og de ulike læreplanene i fagfornyelsen. Skolen kan jobbe med samisk innhold både innenfor et fag og på tvers av ulike fag.

Den nye digitale støtteressursen gir eksempler på samisk innhold i fagene KRLE, mat og helse, naturfag og samfunnsfag. Mye av innholdet kan også være relevant i andre fag. Skolen kan velge å bruke ressursen som et utgangspunkt når det er relevant å inkludere samisk innhold i opplæringen.

– For Sametinget er det viktig å bygge samisk kompetanse til skolene, slik at både lærere og elever får tilstrekkelig kunnskap om samiske forhold. Det er ikke bare en plikt hos skolene, men en rettighet hos alle elever at de skal få ta del i kunnskapen om det samiske folket og om det flerkulturelle samfunnet vi lever i. Denne ressursen vil være med på å gi kunnskap om samiske forhold som igjen er med på å gi gode holdninger og forebygge mot fordommer og diskriminering, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. 

– Denne ressursen er både etterspurt og viktig for lærere, og at det er mange samiske lærere som har bidratt med sin kompetanse i arbeidet, sier sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhren. 

Målgruppen for støtteressursen er alle lærere i grunnskolen, uavhengig av fag. Her kan de finne eksempler på samisk innhold, aktuelle refleksjonsspørsmål, eksempler på kompetansemål der samisk innhold kan inngå, og lenker til flere ressurser.

– Vi har over tid plukket opp behovet for mer kunnskap om samisk kultur, språk og samfunn i skolen. Derfor er jeg veldig glad for det gode samarbeidet vi har hatt med Sametinget om innholdet og arbeidet med den nye støtteressursen. Nå håper vi den skal gi skolene inspirasjon og faglig påfyll til å jobbe med samisk innhold i læreplanverket, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet. 

Støtteressursen gir informasjon og kunnskap om sentrale samiske forhold, og skolene kan bruke den som et utgangspunkt når de planlegger opplæringen for elevene. Når elevene arbeider med ulike problemstillinger, kan tematikker fra ressursen inkluderes for å fremme refleksjon og kritisk tenkning.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.