Nytt EU-direktiv omfatter YouTube og Facebook

facebook

EUs direktiv for audiovisuelle medietjenester utvides til å inkludere videodelingsplattformer som Youtube og Facebook. Tydeligere krav om beskyttelse av barn og unge og nye regler mot hatprat og uttalelser som kan oppfordre til terror er også blant endringene som er ventet vedtatt i EU i løpet av høsten.

– Det nye regelverket gjør det lettere å stanse hatprat og oppfordring til terrorhandlinger, og gir unge mediebrukere bedre beskyttelse mot skadelig innhold, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Vil sikre felles europeisk regelverk
6. juni ble det enighet mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union om hva som skal omfattes av det reviderte direktivet for audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet). Det nye regelverket vedtas i EU denne høsten, og kommer også til å medføre endringer i norsk lov.

– En ny medievirkelighet fører til nye utfordringer, noe det nye direktivet tar høyde for. Medieplattformene opererer på tvers av landegrenser, og felles regler på europeisk nivå er helt nødvendig, sier Velsand.

Nye oppgaver med mer vekt på kritisk medieforståelse
Ifølge det nye direktivet skal medlemslandene styrke arbeidet med «media literacy» i befolkningen, der EU-kommisjonen oppfordrer til å sette i gang passende tiltak på dette området.

– Dette samsvarer godt med Medietilsynets nye strategi, som tydeliggjør tilsynets ansvar for å fremme mediemangfold og styrke kritisk medieforståelse i befolkningen, sier Velsand.

Medietilsynet får også nye oppgaver som følge av det kommende direktivet, blant annet med å føre tilsyn med hvilke bestillingstjenester og videodelingsplattformer som finnesr i Norge, og rapportere dette videre til Eftas overvåkingsorgan (ESA).

Kringkastingsloven endres
Frist for gjennomføring i EU-landene blir 21 måneder etter at direktivet er endelig vedtatt. Når AMT-direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, må kringkastingsregelverket revideres og gjennomføringen tilpasses norske forhold.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.