tolletaten

Tolletaten avvikler direktekjøringsordningen og innfører ny digital ordning

Tolletaten legger nå frem den nye tidsplanen for avvikling av direktekjøringsordningen og digitalisering av melde- og opplysningsplikten. Mars 2025 er det nye planlagte tidspunktet for når direktekjøring skal være avviklet og digital... Les mer »
HK-dir

Kvinner kan tjene på å velge mannsdominerte yrker

Valg av utdanning og yrke er sterkt kjønnsdelte også i 2023. Kun 15 prosent jobber i et yrke med kjønnsbalanse. Norge er et av verdens mest likestilte land, likevel er det store... Les mer »
leker barn

Frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser

Kanvas frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser når alle private barnehager nå må organiseres som selvstendige rettssubjekt. – Det er synd hvis politikerne ikke klarer å skjerme skattefrie ideelle stiftelser som risikerer millionkostnader... Les mer »
rein

Viktig at reindriftsavtalen fikk forventet økning

Sametinget hadde flere innspill til Reindriftsavtalen 2023/2024 og er fornøyd med at rammen for avtalen ble historisk høy, og økte til 200 millioner kroner.  – Vår prioritering var å ha fokus på... Les mer »
bi

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2023: 97 prosent av masterstudentene i jobb

Konsulenter, analytikere og revisorer er de vanligste stillingstitlene for nyutdannede studenter med mastergrad fra BI, som var nærmest fult sysselsatt i 2022. Totalt var 97 prosent i jobb 6 måneder etter graduering,... Les mer »
utdanning

Nytt verktøy for lærerne i opplæringen om samer og samiske forhold

Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge, og alle skoler i Norge skal gi opplæring om samer og samiske forhold. Samisk innhold er en integrert del av fagene, og... Les mer »
vinter vei

Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene

– Regjeringen vil at de som jobber i transportsektoren i Norge skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv, at det skal være trygt å ferdes på norske veier og at det skal... Les mer »
verktøy

Tryg styrker samarbeidet med Norges Hyggeligste Håndverker

– Vi opplevde samarbeidet i 2022 som en suksess, og utvider nå samarbeidet. Norges Hyggeligste Håndverker representerer en positiv kraft i håndverksbransjen, og har verdier som vi i Tryg ønsker å assosieres... Les mer »
jobbsøknad

Kaldt på kontoret? Be sjefen gjøre dette!

– Ikke godta at arbeidsgiver skrur av varmen og ber deg ta på tykke klær, sier NITO-advokat Rannveig Arthur. Lave temperaturer og høye strømpriser har gjort at mange arbeidsplasser har varslet at... Les mer »
abonner

Er quiet quitting løsningen for de unge?

Begrepet quiet quitting har vært heftig diskutert av unge verden over i sosiale medier, særlig på Tik Tok, det siste året. Er quiet quitting løsningen for de unge? «Quiet quitting» kan oversettes til... Les mer »