– NAV må ta et større ansvar

nito

– NAV slår inn åpne dører, men de kommer ikke med noen løsninger på de utfordringene vi står overfor, sier NITO-president Trond Markussen etter NAVs omverdensanalyse ble presentert på tirsdag.

NAVs omverdensanalyse bekrefter at det framover vil være fortsatt stor mangel på arbeidskraft og arbeidsmarkedet vil preges av teknologiske endringer, grønt skifte og en eldre befolkning.

– Norge har kanskje lav arbeidsledighet, men samtidig står over 600.000 mennesker utenfor arbeidslivet av ulike grunner. NAV er med andre ord langt fra arbeidsledig og må bli flinkere på samarbeid med akademia og næringsliv for å møte arbeidslivets behov. Analysen som er presentert her gir hverken de ansatte, lederne eller de tillitsvalgte noe konkret å jobbe videre med, sier Markussen.

– Vi vet at norsk arbeidsliv skriker etter kompetanse og arbeidskraft. Skal vi lykkes må vi ha med NAV på laget og få flere unge ut i arbeid, gi kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning og satse på kompetansen seniorene i arbeidslivet har bygd opp, fortsetter Markussen.

NITO har kommet med flere forslag for hvordan kompetanseutviklingen kan styres bedre fra nasjonalt hold.

– Hvis ikke NAV tar grep selv må politikerne komme på banen. En ny nasjonal kompetansereform kan være veien å gå. Vi bør også utrede om kompetanseutvikling skal bli en lovfestet rettighet i arbeidslivet. Slik sikrer vi at bedriftene finner tid til å gi sine ansatte kompetanseheving hele livet, sier Markussen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.