Ny teknologi vil bedre sikkerheten på veien

vinter trafikk vei

Nytt veiprosjekt satser på teknologiutvikling – skal gjøre veien sikrere for bilister og jobben tryggere for anleggsarbeidere.

Når AF Gruppen skal bygge hoveddelen av nye E39 mellom Kristiansand og Mandal, inngår forskning og utvikling av ny teknologi som en del av tilbudet til Nye Veier. SINTEF skal være FoU-partner i prosjektet.

Varsling av isdannelse og autonome anleggsmaskiner
Salting av veier koster samfunnet millioner av kroner hvert år. En av teknologiene som skal utvikles, er sensorer som måler og forutsier isdannelse på veiene. Et verktøy som oppdager og varsler isdannelse, vil redusere driftskostnader, gjøre veiene sikrere og spare miljøet for unødvendig salting. Målet med prosjektet er å utvikle en prototyp av et system som senere kan kommersialiseres.

– Vi vil både bruke nyutviklet teknologi fra SINTEF for å lage rimelige optiske sensorer som «ser» isen, og ta utgangspunkt i den teknologien som allerede finnes for å lage modeller som kan varsle isdannelse i forkant. Byggingen av et nytt veianlegg gir en unik mulighet til å teste ut sensorer over tid, sier seniorrådgiver Terje Moen, som leder prosjektet hos SINTEF.

Den andre FoU-satsingen i veiprosjektet er utvikling av autonome eller selvkjørende anleggsmaskiner.

– Flere typer anleggsmaskiner er utfordrende å kjøre, med mye støy og vibrasjoner. Dersom føreren heller kan kontrollere flere anleggsmaskiner fra et kontrollrom, gir det både en stor HMS-gevinst og en økonomisk besparelse. For å kunne benytte fullstendig selvkjørende anleggsmaskiner i fremtiden må lovverket tilpasses, samt at teknologien og spesielt sensorene utvikles til å takle nordisk klima, sier Moen.

FoU inngår i utbyggingsprosjektet
Prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst har som mål å realisere et innovativt og framtidsrettet veiprosjekt. AF valgte SINTEF som samarbeidspartner for å utvikle ny teknologi som vil gi lavere kostnader og økt trafikksikkerhet.

– I SINTEF har vi ekspertise både innen optikk og sensorer, og vei- og anleggsteknologi. Når disse fagmiljøene jobber sammen, har vi svært gode forutsetninger for både å utvikle og teste teknologi som kan bli tatt raskt i bruk. På denne måten kan vi også høste verdifull kunnskap og erfaring som kan overføres til andre systemer. Og det er stas at Nye Veier velger å ta inn FoU som en del av det store utbyggingsprosjektet, sier konserndirektør i SINTEF, Hanne Rønneberg.

Utbyggingsprosjektet skal vare fra 2019 til 2022.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.