sintef

Steng vannet på hytta før frosten kommer

Den første frostnatta er like om hjørnet. Med noen enkle tiltak unngår du kostbare vannskader på hytta. Antall vannskader på norske hytter øker, og skadene skjer spesielt i forbindelse med den første... Les mer »
bygging

Enklere å velge teknisk godkjente byggevarer

Norsk Byggtjeneste og SINTEF har gått sammen om en ny løsning for automatisk overføring av SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat og CPR-sertifikat til NOBB (Norsk Byggevarebase). De som skal kjøpe produkter hos... Les mer »
fly reise ferie

Ny samarbeidsavtale mellom Avinor og SINTEF

Fredag møttes toppledelsen i SINTEF og Avinor for signere en samarbeidsavtale. El-fly, effektiv, sikker og bærekraftig luftfart sto på agendaen. – Bransjen må løse sitt klimaproblem, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. I... Les mer »
sintef

Knust overskuddsstein kan brukes til veibygging

Overskuddsstein fra tunnelprosjekter kan utgjøre en svært verdifull ressurs. For å utnytte den best mulig, er det avgjørende å skaffe informasjon om steinkvaliteten tidlig i prosjektet. Nå har SINTEF og NGU har... Les mer »
apple

Offentlig sektor girer opp digitale tjenester

En økende andel nordmenn mener offentlige aktører tilbyr mer avanserte digitale tjenester enn hva næringslivet gjør. Det viser en fersk europeisk undersøkelse gjennomført av Sopra Steria og Ipsos. Hver tredje nordmann rangerer... Les mer »
bondegård

Vil utvikle Norges første moderne nullutslippsgård

Landbruket vil spille en viktig rolle i arbeidet med å få redusert klimautslippene framover, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor starter nå NTNU og SINTEF arbeidet med å utvikle Norges første nullutslippsgård. Mære... Les mer »
sintef

Forskningsprosjekt skal gi bedre glassrekkverk

Glass og Fasadeforeningen (GF) har i lang tid rettet oppmerksomheten mot glassrekkverk som ikke oppfyller kravene til sikring mot gjennomfall. SINTEF følger opp og advarer mot glassrekkverk med «skremmende lav kvalitet». –... Les mer »
regn bodø

Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser

Klimaendringene fører til hyppigere og kraftigere nedbør, og spesielt i byene har vi sett store skader etter flom forårsaket av regnvann. En del av løsningen er lokal overvannshåndtering, for å hindre oversvømmelser... Les mer »
bergen

Verneverdige bygg kan bli en bærekraftig ressurs

En ny forskningsrapport fra SINTEF og NIKU viser at metoder for å oppnå bærekraftige nybygg også kan fungere godt ved restaurering og oppgradering av eldre, verneverdige bygninger. Det finnes i dag lite... Les mer »
sintef ai

Kunstig intelligens: Nytt nettverk samler AI-Norge

SINTEF leder et nytt nettverk som sørger for at forskere og industri skal snakke bedre sammen. Søkelys på EUs prioriteringer blir viktig. – Vi må klare å bruke kunstig intelligens til å... Les mer »