Ny rapport: Dårlig vern mot vold og seksuelle overgrep

deprimert

1 av 20 ungdomsskoleelever har opplevd alvorlig fysisk vold, som å bli sparket, slått med en hard gjenstand eller banket opp av foreldrene.

1 av 5 har opplevd å bli lugget, kløpet, ristet, eller klapset med flat hånd. Nesten 1 av 10 har sett søsken bli slått av en voksen hjemme.

Det viser en ny forskningsrapport som ble lansert onsdag, om barn og unges utsatthet for vold og seksuelle overgrep, skrevet av forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

Hver femte ungdom har erfart mer enn én type vold og overgrep
For eksempel sa over halvparten av ungdommene som hadde vært utsatt for fysisk vold i oppveksten, at de også hadde vært utsatt for psykisk vold, som gjentatte ganger å ha blitt latterliggjort, ydmyket eller truet av foreldre. Ungdom som har vært utsatt for fysisk vold hjemme, har også over tre ganger større sjanse for å ha opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende.

– Det å være utsatt for vold er sjelden isolert til én spesifikk type vold. Derfor er det viktig å se på helhetsbildet når man undersøker vold og overgrep blant barn og unge. Får en voksen vite at et barn har vært utsatt for én form for vold, er det viktig å undersøke hvorvidt barnet eller ungdommen også er utsatt på annet vis, forteller Gertrud Sofie Hafstad, forsker og prosjektleder ved NKVTS.

Den totale voldsbelastningen bekymrer forskerne
Ungdom som har vært utsatt for vold eller overgrep har flere symptomer på psykiske helseplager som angst og depresjon, samt fysiske helseplager som hodepine, kvalme og smerter i kroppen.

Ungdom som har vært utsatt for vold eller overgrep, har vært oftere borte fra skolen den siste tiden, og opplever betydelig større søvnvansker enn andre ungdommer. Symptomene er større dersom ungdommene har vært utsatt for flere former for vold, eller har vært utsatt for samme type vold gjentatte ganger.

– Tidligere forskning anslår en doblet risiko for så godt som alle psykiske lidelser hos volds- eller overgrepsutsatte, sier Hafstad.

Få søker hjelp
Kun 1 av 5 av ungdom utsatt for vold og overgrep forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet, som lege, psykolog, rådgiver, eller helsesykepleier, i forbindelse med erfaringer med vold og/eller overgrep.

– Nesten 1 av 6 ungdommer fortalte at de ikke har noen de kan snakke med dersom de har et vanskelig problem som gjør dem trist, sier Hafstad.

Følelse av skam, skyld, og redsel for at andre skulle få vite om det, var viktige årsaker til at ungdom ikke fortalte noen om seksuelle overgrep.

Barne- og familieministeren er rystet
– Dette er rystende tall. At så mange barn og ungdommer blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt gjør vondt.

Det sier Barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Det er Barne- og familiedepartementet som er oppdragsgiver for forskningen.

– Vi har bestilt denne undersøkelsen som en del av arbeidet med å bekjempe vold og overgrep. Kunnskap er viktig både for å forebygge og for å hjelpe de som rammes. Nå har vi fått oppdatert kunnskap som vi skal bruke til å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge, sier Ropstad.

Ministeren oppfordrer alle som har vært utsatt for noe ubehagelig til å snakke med noen. Enten det er Alarmtelefonen for barn og unge, Kors på halsen, Ung.no, en helsesøster eller lærer, eller en god venn.

– Ingen skal måtte bære på slike erfaringer alene. Det finnes hjelp, og dette angår oss alle!

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.