Ny OECD-rapport: Norge har forbedret reguleringsarbeidet

bibliotek

Norge kommer bedre ut enn tidligere i arbeidet med reguleringer, viser en ny rapport fra OECD. Rapporten kartlegger OECD-landenes innsats for å bedre reguleringspolitikken, og identifiserer områder hvor landene kan forbedre rammeverket.

– Det er gledelig å se at vi kommer bedre ut enn ved forrige måling i 2015. Samtidig viser rapporten at det fortsatt er rom for forbedringer i reguleringsarbeidet, sier Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring.

Les også:  Redningsselskapet frykter svekket beredskap langs kysten

Ny instruks for utredninger
En av hovedgrunnene til Norges framgang, er fornyelsen av utredningsinstruksen i 2016. DFØ forvalter utredningsinstruksen på vegne av Finansdepartementet, og den nye instruksen har tydeligere og enklere krav til hvordan statlige tiltak skal utredes.

Den andre forbedringen OECD peker på, er opprettelsen av Regelrådet i 2016. Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

Les også:  Har gjort Norge én million kvadratmeter villere

Svakest på evalueringer
Norge får svakest resultat når det gjelder kravene til evaluering fordi det ikke er obligatorisk å evaluere tiltak etter at de er iverksatt.

– I Norge har vi valgt å overlate til virksomhetene selv å vurdere hvor ofte og grundig man skal foreta evalueringer. Dette bør blant annet baseres på risiko og vesentlighet, og nytteverdien må stå i forhold til kostnadene, her som på andre områder, sier Singsaas.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.