kalkulator

Positiv evaluering av Regelrådet

KPMG har evaluert Regelrådet på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. KPMG anbefaler at Regelrådet i Norge fortsetter sin virksomhet innenfor nåværende rammer. Regelrådet bidrar til økt kvalitet på utredninger av regler for... Les mer »
politihøgskolen

Internasjonal opplæring mot økonomisk kriminalitet

I 2014 startet den internasjonale organisasjonen OECD arbeidet med etableringen av et «International Academy for Tax and Financial Crime Investigation». Inger A. E. Coll ved Politihøgskolen er aktivt med i den internasjonale... Les mer »
cans christian holte

Bedre samarbeid for å bekjempe skattesvindel

Norges skattedirektør og toppsjef for skattenettverk i OECD, FTA (Forum on Tax Administration) Hans Christian Holte, oppfordrer skatteadministrasjoner til å bruke nettverket aktivt for å bekjempe svindel og skatteunndragelser. – Internasjonalt samarbeid... Les mer »
bibliotek

Ny OECD-rapport: Norge har forbedret reguleringsarbeidet

Norge kommer bedre ut enn tidligere i arbeidet med reguleringer, viser en ny rapport fra OECD. Rapporten kartlegger OECD-landenes innsats for å bedre reguleringspolitikken, og identifiserer områder hvor landene kan forbedre rammeverket.... Les mer »