Ny nasjonal nedstenging påvirker kirkens tilbud

prest

Nye smittevernregler gjør at gudstjenester og aktiviteter i kirken ikke vil gå som normalt de neste ukene. Begravelser med maks 50 deltakere kan likevel gjennomføres.

– Vi hadde håpet at året skulle starte annerledes. Når Norge stenger ned i to uker, må kirken også forholde seg til det, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Den nye nasjonale nedstengingen vil påvirke samtlige planlagte aktiviteter i kirken. Dette ble klart etter et møte mellom kirkerådsdirektøren, preses i Bispemøtet, KA og Norges kirkevergelag om de nye restriksjonene regjeringen presenterte søndag kveld.

– Begravelser med maks 50 deltakere kan fortsatt gjennomføres. Det gjelder også unntaksvis for små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere, når man lokalt vurderer at det er nødvendig. Utover det anbefaler vi at planlagte gudstjenester og aktiviteter gjennomføres digitalt eller avlyses de neste to ukene, sier hun.

– Vi er særlig bekymret for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Kirkens diakonale arbeid tar ikke pause. Kontakt med enkeltmennesker er en viktig del av kirkens oppgaver i en krisetid, sier Vad Nilsen.

Dette er de nye reglene for kirken fra 4. januar:

  • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
  • Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
  • Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
  • Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.
  • I flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner.

Kirkerådet og KA vil publisere oppdatert smittevernveileder i tråd med dette i løpet av mandag 4. januar.

Den norske kirke vil fremover ha dialog med myndighetene om hvilke regler som skal gjelde i kirken når samfunnet gjenåpnes. Dette gjelder særlig definisjon av sitteplasser, samt avstands- og antallsbegrensningene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.