LO Stat bryter statsoppgjøret

lo stat

LO Stat brøt i ettermiddag forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

– Statens tilbud hadde en fordelingsprofil som ikke ville gjøre noe med ulikhetene opparbeidet gjennom år. Det kunne vi rett og slett ikke akseptere, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Dette forhandlingsbruddet må derfor staten ta på seg ansvaret for. Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Og da får vi ta turen dit, sier Egil André Aas.

Les også:  LESERINNLEGG: Når skal du gjøre jobben din, Samferdselsminister?

– Jeg sa da disse forhandlingene ble innledet at det er på høy tid at regjeringen og staten som arbeidsgiver gjør festtalene sine om til handling. De siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt. Tilbudet fra staten vil ikke endre vesentlig på det, sier Egil André Aas.

Aas mener at statens tilbud, tross noen innrømmelser på viktige områder, er for knuslete og har en svært dårlig fordelingsprofil.

Les også:  Sametinget ber KS prioritere lærere med samisk språkkompetanse i arbeidstidsforhandlinger

– Statens ønske er at det meste av lønnsmassen skal forhandles om lokalt. All erfaring viser at dette gir større ulikhet. Noen få får solid uttelling på bekostning av de som allerede tjener minst. Det er gjennom store sentrale tillegg vi kan sørge for en rettferdig fordeling. Vårt krav var derfor et kronetillegg til alle. Og det kommer vi til å kjempe videre for i mekling, sier Egil André Aas.

Aas påpeker også at statstilsatte i 2020 hadde en mindrelønnsutvikling på nesten en halv prosent sammenlignet med industrien (frontfaget).

Les også:  Sametinget ber KS prioritere lærere med samisk språkkompetanse i arbeidstidsforhandlinger

– Det mener vi må hensyntas i årets oppgjør. Frontfagsmodellen, der konkurranseutsatt industri legger malen for andre oppgjør, har tjent landet godt, og vi forsvarer den. Men det er en feilslutning at den er til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som har blitt hengende etter i lønnsutvikling, sier Egil André Aas.

Meklingen innledes 5. mai, og har utløp 26. mai ved midnatt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.