Ny eierskapsmelding lagt frem

nfd

Den nye eierskapsmeldingen legger til rette for verdiskaping i dag og i fremtiden. Samtidig styrker og tydeliggjør regjeringen forventningene til selskapene, blant annet når det gjelder åpenhet, mangfold og ansvarlighet.

Regjeringen har nå lagt frem eierskapsmeldingen «Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping» for Stortinget. Forrige eierskapsmelding kom i 2014.

– Selskapene forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og fremtidige generasjoner. Derfor må vi fortsette å forvalte eierskapet på en profesjonell og bærekraftig måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det direkte statlige eierskapet i Norge er stort. Staten er eier i 73 selskaper og eier om lag en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. I de 24 selskapene hvor staten har mål om avkastning var verdien av statens eierandeler 833 milliarder kroner ved utgangen av 2018. I tillegg kommer nærmere 50 selskaper der staten har ulike sektorpolitiske mål. Mange av selskapene betaler årlig store utbytter til staten.

Norge skal være internasjonalt ledende på utøvelsen av statlig eierskap. Politikken er tydeliggjort og vide­reutviklet. Forventningene til selskapene bygger på internasjonal god praksis og dekker alle elementer innenfor selskapenes virksomhetsstyring som forventes å påvirke den langsiktige verdiskapingen. Regjeringen forventer mer åpenhet om blant annet lederlønn, selskapets skattepolicy og mangfold.

– Forventningene til åpenhet er styrket, særlig på områdene lederlønn og skatt. Regjeringen er også tydelig på hvordan staten følger opp selskapene, spesielt hvis de ikke leverer, sier næringsministeren.

Rammene for statens eierutøvelse har ligget fast siden tidlig på 2000-tallet og hatt bred politisk støtte. Rammene gir forutsigbarhet for selskapene og kapitalmarkedet, noe som har vært en forutsetning for at selskapene har kunnet videreutvikle seg og skape verdier. 

– Statens eierutøvelse er basert på internasjonalt anerkjente eierstyringsprinsipper og har vært avgjørende for at vi har lyktes så godt med det statlige eierskapet i Norge. Vi må fortsatt ha en klar rollefordeling mellom eier og styret, sier Røe Isaksen.

Selv om staten også fremover vil være en betydelig eier, mener regjeringen at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. For å bidra til et mer spredt eierskap, ønsker regjeringen derfor å redusere statens eierskap over tid.

– I tilfeller der staten ikke lenger har en begrunnelse for å eie i et selskap, er regjeringens politikk at vi skal selge oss ned eller ut når tidspunktet er riktig. Dette skjer kun dersom det er økonomisk gunstig for staten. For flere selskaper er det imidlertid gode begrunnelser for at staten fortsatt skal ha en eierandel, og det statlige eierskapet vil være betydelig også i fremtiden, sier Røe Isaksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.