Nordland får ekstra bredbånds-midler

nfk

Regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner ekstra i bredbandsmidler til Nordland. – Dette er et kjærkomment tilskudd til bredbåndsutbyggingen i fylket vårt, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Bevilgningen kommer i tillegg til de 42 millionene som staten bevilget til bredbåndsutbygging i Nordland tidligere i år. Disse midlene kom fra en nasjonal bredbåndspott på tilsammen 363 millioner kroner.

 Regjeringen har satt full bredbåndsdekning innen 2025 som mål. Fylkesråd Haukland legger ikke skjul på at det vil bli svært vanskelig å nå denne målsetningen i grisgrendte Nordland.

 – Det vil i så fall kreve store endringer i rammevilkårene for ordningen rundt ikke-kommersiell bredbåndsutbygging. Nordland fylkeskommune sin nye bredbåndsstrategi for 2023-2027 tar derfor for seg en lengre tidshorisont.

 Nordland scorer lavt på bredbåndsdekning sammenlignet med andre fylker.

– Noe av bakgrunnen er den spredte bosetningen i fylket, som er en stor utfordring i bredbåndssammenheng. Dette gjelder både husstander og næringsbygg, som også har behov for god digital infrastruktur. Den spredte bosetningen og næringsstrukturen gjør det vanskelig å bygge ut en markedsdrevet bredbåndsinfrastruktur. Derfor er den ikke-kommersielle bredbåndsutbyggingen er spesielt viktig for oss i Nordland framover, sier Haukland som lover å jobbe hardt for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre.

 – God bredbåndstilgang kan legge til rette for arbeidsplasser i distriktene og bidra til en bedre hverdag for alle. Også de som bor i utkantene skal ha tilgang til den denne digitale infrastrukturen som alle ande tar som en selvfølge, avslutter fylkesråd Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.