Naturvernforbundets partiguide 2021: Store partier svikter miljøet

surveys

De store partiene svikter i miljøpolitikken. Det viser Naturvernforbundets partiguide som lanseres i forkant av stortingsvalget.

– Det er dypt skuffende. Høstens stortingsvalg er tidenes viktigste. Likevel har ikke de største partiene tatt inn over seg at vi befinner oss i en natur- og klimakrise, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Det er Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne, Rødt og Venstre som gjør det best i Naturvernforbundets undersøkelse. De har svart ja på nesten alle spørsmålene og kommer ut med grønt lys. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti ligger i midten med gult lys. Nederst finner vi Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, alle med rødt lys.

– Hvis landet skal sikres en helt nødvendig miljøpolitikk, er vi helt avhengige av at de små partiene gjør et godt valg. Heldigvis finnes det gode alternativer på begge sider av politikken, sier 2. nestleder Synnøve Kvamme i Naturvernforbundet.

Hun tror miljøsaken vil bli viktig i valgkampen, og at partiene med den beste miljøpolitikken kan øke oppslutningen på valgdagen 9. september

Det er kun 13 saker som har et flertall bak seg, de fleste innenfor samferdsel, energi og forbruk. Skal vi tro partienes svar, er det flertall på dagens storting for å bygge jernbane i stedet for nye motorveier, kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030 og lovfeste krav til produsenter om produkters levetid. Tiltak for å begrense oljepolitikk, stanse tap av arter og sikre naturens rettssikkerhet mangler oppslutning blant partiene på dagens Storting.

– Vi håper velgerne bruker vår partiguide og velger bort partiene med dårlig miljøpolitikk, oppfordrer Kvamme.

Framskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet er partiene som får rødt lys i denne undersøkelsen. Fremskrittspartiet har svart nei på hele 33 av 37 miljøsaker. Av de fire sakene de har svart ja til har vi måttet trekke dem i poeng på tre stykker, fordi kommentarene viser at de ikke er villige til å gå like langt som spørsmålet krever. Høyre gjør det en del bedre enn sin tidligere regjeringspartner, men svarer mye nei til viktige miljøtiltak innen naturens rettsvern, samferdsel, naturmangfold og klima- og olje. Høyre skårer bedre innen forbruk og internasjonal miljøpolitikk, men det veier ikke tungt nok til å veie opp for svarene på de andre områdene. Senterpartiet kommer dårligere ut i denne undersøkelsen enn i tidligere miljøguider. Partiet får grønt lys for forbrukspolitikken, men svarer nei til flere viktige tiltak innen naturmangfold, klima og olje.

I midten finner vi Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet. Disse partiene har sagt ja til en rekke gode miljøtiltak og fått full poengsum på flere saker. Samtidig har de svart nei eller vet ikke til viktige saker, særlig innen naturmangfold, klima og olje. Det trekker ned. Av de to kommer KrF best ut.

– Det er litt overraskende og naturligvis skuffende at Høyre i denne undersøkelsen ikke skårer bedre på spørsmål om vern av naturen og artsmangfoldet. Dette til tross for at vi opplever at mange i Høyre ser at konservativ politikk må innebære å ta bedre vare på naturen. Arbeiderpartiet gjør det en god del bedre i disse sakene i denne undersøkelsen. Dette skal vi følge nøye med på framover. Vil Arbeiderpartiet følge opp løftene dersom partiet kommer i regjering til høsten? sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Undersøkelsen bygger på partienes egne svar på 37 spørsmål og er laget av fagbladet Natur & miljø med faglig støtte fra Naturvernforbundets fagavdeling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.