Foreslår en mer fleksibel bearbeidelsesplikt

fiskeri

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i forskriften om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

I forslaget som er sendt på høring vil fiskeindustrien i større grad enn før få mulighet til å utnytte både torsk og hyse fra norske torsketrålere.

– Det er viktig for regjeringen å legge til rette for økt tilgang av råstoff til fiskeindustrien.  Det vil bidra til enda mer bearbeidelse av fisk i Norge og vil skape flere helårlige arbeidsplasser. En større fleksibilitet rundt det å oppfylle bearbeidelsesplikten vil imøtekomme fiskeindustriens behov. Forslagene vi nå sender på høring er i tråd med Stortingets behandling av , sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  Strengere klimakrav til alle som skal ha oppdrag for Statens vegvesen

Høringsforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet omfatter blant annet en vurdering av definisjonen av bearbeidelse. I tillegg drøfter departementet om det er behov for å innføre en dispensasjonsregel for bearbeidelseskravet. 

Det foreslås videre en endring i navnet på forskriften, hvor ordet leveringsplikt blir erstattet med tilbudsplikt. Dette er i samsvar med forskriftens krav om å tilby fangst. Det foreslås å endre tittelen på forskriften fra «Forskriften om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse» til «Forskrift om tilbudsplikt for fartøy med torsketråltillatelse».

Les også:  Ny KPMG-rapport: Unødig kompliserte regler for akvakulturnæringen

Høringen omfatter også en vurdering av forslaget fra diverse kommuner om å endre prisfastsettelsesbestemmelsen og innføre dynamisk minstepris som grunnlag for prisen på tilbudspliktig råstoff.

Høringsfristen er 13. august 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.